Právní tipy do personální praxe: místo výkonu práce a home office

V době, kdy pracovní prostředí prochází výraznými změnami a práce z domova (resp. nyní výkon práce na dálku) se stává stále běžnější, je důležité, aby pracovní smlouvy byly v souladu s aktuální situací. Manželé Irena Valíčková, MBA, a Adam Valíček, MBA, řídící partneři advokátní kanceláře Valíček & Valíčková, poskytují ve svém pravidelném seriálu Minuta s HR praktické rady, tentokrát na téma místo výkonu práce a home office.

Irena Valíčková a Adam Valíček

Specifikujte místo výkonu práce

Jedním z klíčových bodů úpravy výkonu práce na dálku je specifikace místa, odkud zaměstnanec bude vykonávat práci z domova, ačkoli toto není podstatnou náležitostí takové dohody, dle stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí by místo výkonu práce uvedeno být mělo, což lze jen doporučit.

Upravte místo výkonu práce

Zaměstnavatelé by měli mít na paměti, že změna pracovního místa z kanceláře do domácího prostředí může vyžadovat úpravu pracovní smlouvy. Důraz by měl být kladen na specifikaci konkrétní adresy, ze které zaměstnanec pracuje. Nesmíme zapomenout i na to, že dohoda o výkonu práce na dálku musí mít nově písemnou formu.

Předejděte právním komplikacím

Nejasnosti ohledně místa výkonu práce mohou vést k právním sporům, zejména pokud zaměstnanec pracuje z jiného místa, než je uvedeno v pracovní smlouvě, neboť taková skutečnost může mít zásadní vliv na případné cestovní náhrady. Správné vymezení místa výkonu práce v případě výkonu práce na dálku minimalizuje riziko právních nejasností a komplikací.

Reagujte na nové výzvy

Situace okolo práce z domova se neustále vyvíjí, a proto je důležité, aby pracovní smlouvy reflektovaly tyto změny. Zaměstnavatelé by měli pružně reagovat na nové výzvy a zajistit, aby pracovní podmínky byly aktuální a odpovídaly aktuálnímu stavu.

JUDr. Irena Valíčková, MBA a JUDr. Adam Valíček, MBA

Vedoucí partneři advokátní kanceláře Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o., která se řadí mezi větší advokátní kanceláře České republiky. Dále byla tato advokátní kancelář zařazena mezi TOP advokátní kanceláře v ČR týdeníkem EURO a mezi Významné advokátní kanceláře ČR společností Epravo.cz.

Lektoři jsou autoři pracovněprávních vzorů pro právní systém ASPI od společnosti Wolters Kluwer, a.s., členové Rady Expertů Unie personalistů a členové Kolegia expertů AKV Praha. Jsou autoři mnoha článků a publikací. Tým kanceláře tvoří více než 20 odborníků. Kancelář má bohaté zkušenosti se zastupováním u soudních jednání, inspektorátů práce a dalších orgánů. Během školení si lektoři zakládají na osobním přístupu ke každému klientovi.

Získaná ocenění:

2023 Právnická firma roku - velmi doporučovaná kancelář v kategorii regionální právnická firma roku a velmi doporučovaná kancelář v oblasti pracovního práva 

2022 Právnická firma roku - doporučovaná kancelář v kategorii regionální právnická firma roku a velmi doporučovaná kancelář v oblasti pracovního práva

2021 Právnická firma roku - doporučovaná kancelář v kategorii regionální právnická firma roku a velmi doporučovaná kancelář v oblasti pracovního práva

2020 Právnická firma roku (doporučovaná kancelář)

2019 Právnická firma roku v oblasti pracovního práva (velmi doporučovaná kancelář)

2019 Týdeník EURO nás zařadil mezi TOP advokátní kanceláře v České republice

2018 Finalista Kanceláře roku (design a pracovní prostředí)