První výzva v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy právě vyhlásilo první výzvu k podávání projektových žádostí v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  

Vztahuje se na dvě oblasti podpory prioritních os 5a a 5b Technická pomoc, jejichž cílem je zajistit „efektivní řízení, kontrolu, monitorování a hodnocení programu, včetně dostatečné administrativní kapacity subjektů implementační struktury“.

Projektové žádosti v rámci obou oblastí podpory lze předkládat od 10. března 2008 maximálně do 31. října 2011 do 12:00 hodin.  Jedná se však o tzv. kontinuální výzvu, která může být ukončena rozhodnutím ředitele odboru technické pomoci, nebo v případě vyčerpání finančních prostředků.

-kk-
Zdroj: EurActiv.cz - český informační portál o dění v Evropské unii
Zobrazit přehled článků ze zdroje EurActiv.cz