Řešení problémů s diskriminací a harašením

Americká Komise pro rovné zaměstnanecké příležitosti zaznamenala nárůst sexuálního harašení mezi lety 1992 – 1999 o 45 %. Zvýšení počtu případů se připisuje například tomu, že se ženy v dnešní době nebojí hlásit takové zacházení jako v minulosti a přísnějším firemním směrnicím.

Definice harašení

Nevítané pokusy o sblížení sexuálního charakteru, sexuální návrhy a další verbální a fyzické chování sexuální povahy. Dále pak není přípustné zjišťování sexuálních praktik nebo preferencí, nevítané dotyky, objímání, sexuálně laděné vtipy, náznaky nebo komentáře, atp. Pokud neakceptování, nebo přehlížení urážlivého sexuálního chování ohrožuje pracovní pozici zaměstnance, jedná se o harašení.

Co dělat, pokud jste oběť

Nesnažte se být diplomaty a jasně dejte najevo své „ne“. Ujistěte se, že daná osoba chápe, že jeho nebo její chování je pro vás urážlivé a neakceptovatelné. Sepište přesně, co se stalo. Odborníci také doporučují napsat obtěžovateli dopis, kde bez emocí a jasně popíšete jeho chování a požádáte ho, aby s ním přestal. Údajně má tato metoda být účinnější, než verbální konfrontace.

Firemní kanály

Každá firma by měla ze zákona mít dané směrnice. Přestože se tyto směrnice mohou lišit, obvykle vyžadují, aby poškozený incident nahlásit nadřízenému do určité doby.

Skrytá diskriminace

Prakticky není možné prokázat, že někdo nebyl povýšen například z důvodu své sexuální orientace, pohlaví, atp.

Možnosti

Diskriminace v přidělování pracovních míst je problém, který zřejmě nelze řešit interně. Člověk, který je mu vystaven, si musí vybrat mezi tím, že bude se situací žít, firmu opustí, nebo firmu zažaluje. V tom případě je dobré mít jasno ohledně toho, co chce získat. Zda pomstu, peníze, nebo odmítané povýšení. Ve většině případů ale právníci varují před spory z těchto důvodů. Je totiž víc než pravděpodobné, že i když dojdete k emocionální satisfakci, nenahradí zmatek, který soudní líčení vnese do vašeho života. Co se týče finančních odškodnění, uvádí se překvapivě, že během let 1980 – 90 jej v USA získalo jen 20 % poškozených.

Řadu diskriminujících situací je navíc nesnadné prokázat. Jednou z cest je demonstrace déle trvajících a běžně praktikovaných poškozujících postupů v dané firmě.

-av-
Zdroj: Wetfeet.com - americký portál s nabídkami zaměstnání a informacemi o trhu práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje Wetfeet.com