Revoluce v BOZP po účinnosti zákona č. 250/2021 Sb.

Dne 1. 7. 2022 nabývá účinnosti zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Na první pohled se může zdát, že tato informace na server HR News nepatří. Opak je však pravdou. Personalisté mají ve svých kompetencích také školení a certifikace pracovníků, mezi nimiž je i mnoho techniků, údržbářů, ale i jiných profesí, které budou tímto zákonem přímo dotčeni (předně se jedná o pracovníky spravující konkrétní nemovitosti a pozemky s instalovanými technologiemi).

Dlaždice BOZP

Přestože tento zákon nabyl platnosti již v červnu loňského roku, stále nebyly vydány související prováděcí předpisy. Společnost FM Institute byla založena s cílem vzdělávat facility manažery a správce majetku a z tohoto důvodu je pro ni tato problematika vysoce aktuální.

Na úterý 28. 6. proto svolává - po dohodě s Inspektorátem práce ČR - panelovou diskuzi na toto téma. Hlavním přednášejícím byl zvolen Ing. Milan Moravec, vedoucí oddělení inspekce II, obvodního inspektorátu práce Hlavního města Prahy. Vzhledem ke sponzorské podpoře bude tento diskuzní panel bezplatný. Je možné se zúčastnit prezenčně, a to v 19. patře hotelu Olympik v Praze - Karlíně, nebo virtuálně prostřednictví MS Teams. Podmínkou je registrace na webu FM Institute a dostatečná kapacita sálu (po naplnění kapacity bude účast možná pouze virtuálně).

REGISTRACE NA PANELOVOU DISKUZI

Všem zájemcům, kterým se nepodaří zúčastnit se tohoto diskuzního panelu, nabízí společnost FM Institute možnost registrovat se na další její vzdělávací aktivity, ve kterých již budou všechny tímto zákonem nově nastavené podmínky zapracovány. Jedná se především o jediný MŠMT akreditovaný rekvalifikační kurz facility manažera (správce budov, areálů, administrativního manažera atd.) v ČR. Na podzim bude otevřen již 28. běh tohoto rekvalifikačního kurzu.

Za posledních 12 let ho absolvovalo více než 500 odborníků, kteří obdrželi oficiální osvědčení manažerů v oboru facility management. Bližší informace pro zájemce jsou uvedeny na webu FM Institute. Alternativně nabízí společnost FM Institute i zkrácenou formu kurzu „5 z 15“. V tomto případě je volba témat zcela na účastnících, kteří si tak mohou vybrat ta témata z celého rekvalifikačního kurzu, která jsou pro ně zajímavá či potřebná. Po ukončení získají potvrzení o absolvování kurzů, ale především odejdou s nově nabytými znalostmi.

Pro jednotlivé profese a procesy v oblasti facility managementu představuje FM Institute zcela novou řadu vzdělávání pod společným označením „Desatero FM“. Připravované akce jsou uváděny na samostatné záložce „Vzdělávání“ na stránce www.fminstitute.cz.

Jak již bylo uvedeno, převážná většina akcí FM Institute je dnes pořádána hybridní formou. Jedinou výjimku tvoří rekvalifikační kurzy, které musí být absolvovány prezenčně (akreditační podmínka MŠMT). Jednotlivé přednášky této rekvalifikace jsou však též přenášeny prostřednictvím MS Teams, a tak se jich mohou zúčastnit zájemci ze seminářů/webinářů kurzu „5 z 15“, resp. jednotlivých seminářů rekvalifikační řady. I další nabízené akce („Panel o zákonu č. 250/2021“, či „Desatera FM“) tak budou nabízeny nejen prezenčně v areálu hotelu Olympik v Praze - Karlíně, tak i webinářovou on-line formou.

Tento příspěvek je určen zejména personalistům jednotlivých organizací, kteří plánují doškolování svých zaměstnanců. Oblast facility managementu je u nás zatím velmi podceňována, ve světě se ale jedná o velice významný obor. Zanedbáním školení facility manažerů, správců budov/areálů, bezpečnostních pracovníků, manažerů administrativy či ostatních odborností facility managementu se organizace vystavují riziku vzniku škody, poškození či dokonce ztráty života pracovníků či vysokých pokut. Proto se nevyplácí tuto oblast podcenit. Těšíme se tak, že přivítáme nové odborníky na plánovaných vzdělávacích akcích společnosti FM Institute.