Role HR v podpoře zaměstnanců s rakovinou

Diagnóza rakoviny je jedním z nejtěžších momentů v životě, se kterými se lze setkat. Existují ale rostoucí důkazy, že zaměstnanci s rakovinou nedostávají na pracovišti potřebnou podporu.

Průzkum YouGov, který oslovil 2 223 Britů ukázal, že si 77 % respondentů nebylo vědomo, že jejich firma něco dělá pro podporu zaměstnanců s rakovinou. 25 % respondentů s manažerskou rolí si není jisto, jak zacházet s osobou s tak vážnou diagnózou. Podle jiného průzkumu nemá 73 % firem žádnou formální směrnici pro řízení takových zaměstnanců.

Profesionálové HR mají velké zkušenosti s jednáním s lidmi a to z různých úhlů pohledu. A tak by se měl systém podpory zrodit právě zde. Například společnost Nationwide nabízí zdarma každé dva roky vyšetření, které využívá 60 – 70 % zaměstnanců. Toto vyšetření má široký rozsah a dotýká se celého spektra možných problematik. Také platí důvěrnou linku, která je k dispozici zaměstnancům a jejich partnerům, půlroční plně placené nemocenské a školí manažery, jak komunikovat s lidmi s touto diagnózou.

Co mohou udělat v HR?

- Ujistit se, že směrnice týkající se čerpání nemocenského volna, jsou v pořádku a zvážit možnost speciálního zdravotní pojištění a poskytnutí poradenské služby.

- Dohlédnout na to, aby náborové, školící a promoční procedury nediskriminovaly nemocné.

- Proškolit manažery v oblasti komunikace s těmito zaměstnanci a zvážit nabídku „buddy systému“, kde mohou postižení hovořit s jinými lidmi, kteří mají s touto chorobou zkušenosti.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management