Rovnoprávnost stále v nedohlednu

Rovnoprávnost stále v nedohlednu

Rodičovská dovolená jako prostředek zrovnoprávnění mužů a žen v osobní i pracovní sféře byla u nás zavedena před necelými čtyřmi lety. Došlo však tím, že muži dostali možnost pobírat rodičovské příspěvky opravdu ke zrovnoprávnění? Výsledky výzkumu MPSV ČR „Podpora využívání rodičovské dovolené muži“ ukazují, že společnost akceptuje otce doma s dítětem a ženu v práci, pokud k tomu dochází z existenčních důvodů.

Realita pečujících otců ale naznačuje, že muži si stále zachovávají určité výsady a dokáží je využít k demonstraci svého úspěchu v prostoru soukromí i při návratu zpět do sféry placené práce. Dominance mužů v obou sférách nemusí být proto rodičovskou dovolenou oslabena. Změna v reálném chování mužů je jistě důležitá, není ale důležitější než změna v percepci a hodnocení reality samotnými aktéry, jejich sociálním okolím i společností jako celku.

-kk-

Zdroj: Gender On-Line.cz - server specializovaný na gender studies
Zobrazit přehled článků ze zdroje Gender On-Line.cz