Spokojenost v práci je ve vašich rukou

Chceme-li si zachovat emoční a duševní zdraví, měli bychom se v práci cítit spokojení. Není přitom pravda, že bychom s tím nemohli nic udělat sami. Článek popisuje sedm rad, jak změnit kulturu na pracovišti.

- Buďte přítomní a plně soustředění. Často se stává, že doma myslíme na práci a naopak. To je třeba zastavit. Vždy se plně soustřeďte na to, co děláte.

- Jasně komunikujte. Komunikujte silným a pozitivním jazykem a dávejte najevo, že stejný postoj očekáváte i od ostatních.

- Neřiďte se jen popisem práce. Pomáhejte ostatním, aniž byste za to něco chtěli. Namísto pocitu zbytečného zatížení získáte pocit, že hrajete ve firmě větší roli.

- Netolerujte dysfunkční chování. Stanovte nulovou toleranci vůči tomu, aby někdo mluvil o někom jiném za jeho zády. Budujte otevřené prostředí, kde se spory budou řešit přímo.

- Ukliďte si svůj nepořádek. Vztahy jsou postaveny na důvěře. Důvěru druhých přitom ztrácíme, neplníme-li své sliby. Je na čase uznat chyby a zajistit, aby se neopakovaly.

- Přispívejte druhým. Jakmile se rozhodnete přispívat svou činností druhým – rodině, kolegům nebo zákazníkům – získají vaše snahy smysl a důležitost. A vy se budete cítit dobře.

- Oslavujte. Každý projekt sestává z dílčích kroků a úspěchů. Naučte se je oslavovat.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher