Statistická ročenka trhu práce v České republice 2016

Ilustrační snímek

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Statistickou ročenku trhu práce v České republice 2016.

Publikace je určena odborníkům v oblasti zaměstnanosti, analytikům trhu práce, studentům a dalším pracovníkům, kteří se touto problematikou zabývají.

Vývoj loňského trhu práce je v ročence zpracován a popsán pomocí tabulek, grafů a map.

Zahrnuje základní statistické ukazatele a informace z oblasti vývoje evidované nezaměstnanosti, volných pracovních mí st, aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a základní struktury nabídky a poptávky na trhu práce.

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2016 má 256 stran a je ke stažení na stránkách ministerstva zde.

Publikace je rozdělena do tří částí

  • Časové řady trhu práce v letech 1991–201 6
  • Situace na trhu práce – závěr roku 2016
  • Regionální statistika trhu práce v ČR v roce 201 6

Trh práce v České republice v roce 2016

  • Průměrný podíl nezaměstnaných dosáhl 5,6 % a v porovnání s předchozím rokem se snížil,
  • průměrný počet uchazečů o zaměstnání činil 406 tisíc a byl o 72, 9 tis. nižší než v roce 2015,
  • průměrný počet volných míst byl zaznamenán ve výši 127, 9 tis. a meziročně tak vzrostl o 37,6 tis.,
  • průměrný počet uchazečů o zaměstnání pobírajících podporu v nezaměstnanosti se snížil z 101,8 tis. v roce 2015 na 97,9 tis. v roce 2016, jejich podíl na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání však vzrostl z 21,3 % na 24,1 %,
  • průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti vzrostla z 6171 Kč v roce 2015 na 6376 Kč v roce 2016,
  • v rámci APZ bylo nově vytvořeno celkem 49 183 pracovních míst.

Publikace za jednotlivé předchozí roky si můžete stáhnout z integrovaného portálu MPSV z této adresy.

-kk-

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí - server MPSV ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí

Články v sérii

Aktuální

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Aktuální

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2013

Aktuální

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2014

Aktuální

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2015

Aktuální

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2016