Trendy v řízení BOZP v roce 2013

Ilustrační snímek

Nadcházející rok bude pro manažery odpovědné za bezpečnost na pracovištích směsicí starých dobrých výzev a nových příležitostí. Tvrdí to alespoň John Montigny ze společnosti Honeywell Safety Products ve svém článku na odborném serveru ehstoday.com. Trendy v řízení bezpečnosti pracovišť pro rok 2013 budou zahrnovat:

1. Větší pracovní zatížení

Manažeři BOZP budou muset skloubit jednání s vyšším managementem s rozvojem zaměstnanců a dodržováním regulačních povinností za současného zvládání administrativního chodu své agendy v široké škále bezpečnostních oblastí. Především půjde o oblast ochrany zaměstnanců proti pádům, ochrany sluchu a zraku a předcházení respiračním chorobám.

2. Budování bezpečné kultury

Dalším úkolem manažerů BOZP bude získávat jednak představitele nejvyššího vedení firmy a jednak zaměstnance pro aktivní účast na rozvoji bezpečnostní firemní kultury. Stále větší důraz bude kladen na behaviorální a peer-to-peer iniciativy.

3. Řízení bezpečnosti ve více zemích

Spolu s tím, jak se firmy po celém světě spojují, by se manažeři BOZP měli připravit na další výzvu v podobě seznámení s regionálními úpravami bezpečnosti práce. Při vytváření mezinárodních plánů BOZP bude také třeba počítat s jazykovými a kulturními odlišnostmi.

4. Výběr správných zdrojů

Informace o bezpečnosti pracovišť lze získat z celé řady zdrojů od vládních organizací přes profesní skupiny až po sociální sítě. Vzhledem k velkému množství informací se však manažeři BOZP budou muset naučit lépe vybírat zdroje, z nichž čerpají tak, aby nebyly příliš obecné, příliš technické nebo příliš složitě právnicky formulované.

5. Získání pozornosti nejvyššího vedení

Přibývá bezpečnostních manažerů, kteří jsou jmenováni mezi nejvyšší manažery firem, čímž stoupá jejich autorita a vliv na utváření firemní kultury. Je proto třeba neustále měřit pokroky v bezpečnostním řízení firmy a rozvíjet komunikaci s nejvyšším vedením.

-kk-

Zdroj: EHS Today - americký portál věnovaný ochraně životního prostředí, bezpečnosti a zdraví při práci
Zobrazit přehled článků ze zdroje EHS Today