Vzniká nový systém rekvalifikací. Účastníkům ušetří průměrně 50 % času

Aktuálně se rekvalifikuje okolo 9 000 lidí ročně a očekává se, že brzy potřeba vzroste až desetinásobně. Pilotní projekt nového systému modulových rekvalifikací s názvem KVASAR umožní lidem efektivně získat novou kvalifikaci až o 50 % rychleji, a naplnit tak rychle rostoucí potřebu.

Ilustrační snímek

Pilotní projekt modulových rekvalifikací KVASAR (KVAlita Systému Akreditací a Rekvalifikací) realizuje pro MPSV Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, poradenská společnost Moore Czech Republic a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Cílem je nastavit pravidla a připravit podmínky pro kvalitativní změny v rekvalifikacích, a to prostřednictvím úzké spolupráce se zaměstnavateli, vzdělavateli a dalšími zainteresovanými regionálními partnery. Dojde tak k přizpůsobení nástrojů dalšího vzdělávání současným, ale i budoucím požadavkům trhu práce, a také rychlejší reakci na změny související s Průmyslem 4.0.

V projektu bude navrženo metodické řešení financování systému modularizace rekvalifikací, následně proběhne jeho pilotní ověření a bude zpracován návrh na zavedení do praxe na základě zkušeností z pilotního ověření.

Vzhledem k aktuálnímu nedostatku kvalifikovaných sil umožní realizace projektu rekvalifikovat 1050 osob s přímým zapojením zaměstnavatelů.

Modulový systém ušetří až 50 % času studia

Současný systém rekvalifikací je neflexibilní. I když člověk má nějaké zkušenosti v oboru, stejně ji musí absolvovat v plné délce. Například rekvalifikace na prodavačku trvá dle současného systému 300 hodin, a to bez ohledu na to, že někdo třeba celý život prodává a potřebuje jen potvrzení.

Nově ale bude možné zohlednit dosavadní zkušenosti a rekvalifikovat osobu jen v těch oblastech, které opravdu neumí – tzv. modulově. Tím se ušetří čas i peníze, protože absolvovat např. 150 hodin znamená nákladově 50% úsporu a také o polovinu rychlejší nástup do nového zaměstnání.

Rekvalifikace se přizpůsobí na míru potřebám

V praxi to bude fungovat tak, že člověk, který potřebuje změnit kvalifikaci, půjde nejdříve na tzv. diagnostiku profesních kompetencí. Odborník na na danou profesi zájemce vyzkouší a zjistí, které kompetence má, a které mu chybí. Následně mu nastaví individuální vzdělávací plán, v rámci kterého proběhne vzdělávání jen v těch vzdělávacích modulech, které neumí. Po absolvování složí zkoušku z dané profese a získá osvědčení, které mu umožní vykonávat profesi u jakékoli firmy napříč republikou. Systém tak umožní rychleji proškolit několikanásobně více zájemců než doposud.

Kapacity se musí rychle připravit na nápor zájemců

Oproti roku 2010, kdy se rekvalifikovalo více jak 70 000 osob, jich v roce 2019 bylo pouhých 9 561. Podle Jana Wiesnera, prezidenta KZPS ČR, bude v příštím roce, v důsledku pandemie koronaviru, nutné rekvalifikovat až 100 000 osob, a to bude možné právě jen díky modulovému systému.