Změna pravidel pro vysílání pracovníků do Německa

Ve čtvrtek 30. července 2020 vešel v Německu v platnost nový Zákon o vysílání pracovníků. Pro české firmy to bude znamenat další povinnosti. Měly by se s novými pravidly důkladně seznámit a respektovat je. Německo totiž v souvislosti s novým zákonem hodlá posílit kontroly.

Ilustrační snímek

Nová pravidla se dotknou vysílání zaměstnanců v rámci:

  • poskytování služeb zaměstnavatele v zahraničí prostřednictvím vlastních zaměstnanců,
  • koncernového vysílání (např. z mateřské/sesterské společnosti v zahraničí),
  • dočasného přidělení (personální leasing/pronájem pracovníků zahraničnímu zaměstnavateli).

Podle Arthura Brauna, partnera společnosti bpv BRAUN PARTNERS nový zákon v důsledku zdraží vysílání českých zaměstnanců do Německa a zvýší administrativní náročnost. Zaměstnavatel nadále nebude platit jen minimální mzdu, ale nově také tarifní mzdu, a to v takovém případě, kdy existuje národní kolektivní smlouva, která je prohlášena za závaznou.

Zákon také upravuje pravidla pro dlouhodobé vysílání v délce překračující 12 měsíců. Po uplynutí této doby se mají na pracovní podmínky včetně např. podávání výpovědí vztáhnout téměř všechny německé právní a správní předpisy. Před uplynutím 12 měsíců však může zaměstnavatel požádat o prodloužení lhůty o dalších 6 měsíců u příslušného celního úřadu. Tato výjimka lze však uplatnit pouze na zaměstnance, kteří byli do Německa vysláni před 30. červencem 2020. Je nutné se registrovat online na Meldeportal-mindestlohn.

Za porušení zákona hrozí pokuta až do výše 500 tisíc EUR nebo vyloučení z veřejných zakázek.

Nový zákon však přináší také vyjasnění a usnadnění některých doposud sporných bodů - například ve výjimce činností, které nejsou vykonávané jako poskytování služeb třetím osobám, kam lze zařadit i jednání v Německu kratší než 30 dnů v průběhu 12 měsíců nebo přípravu a uzavírání smluv, účasti na veletrzích, konferencích nebo školeních a další.

 

 

Zdroj článku: bpv BRAUN PARTNERS, 31. 7. 2020