Zpráva pro budoucí evropské důchodce

V květnu 2003 přijala Rada Evropské unie směrnici, která stanovuje obecný rámec celoevropského schématu rozdělování důchodů bývalým zaměstnancům. Do 23. srpna 2005 jsou evropské státy povinny zavést ustanovení této směrnice do své legislativy. Zavedení celoevropského schématu může proběhnout dvěma způsoby. Buď bude zavedeno zcela nové schéma, nebo bude provedena úprava stávajícího za účelem splnění nových požadavků. Proběhnout také nutně musí odstranění daňových překážek reformy.

Evropská komise usiluje též o zavedení evropské kolektivní smlouvy, která by ustanovovala zejména přenosnost důchodů na mezinárodní úrovni. Změny v účetních standardech si vyžádají provádění změn v současných firemních důchodových plánech. V oblasti pojištění chystá Evropská komise uzákonění postupů na obranu proti diskriminaci na základě pohlaví, které by firmy měly realizovat do šesti let po schválení.

V průběhu nastávajících pěti let budou evropští zaměstnavatelé usilovat o opuštění obtížně definovaných důchodových schémat směrem k vývoji přenositelnějších a lépe spravovatelných postupů. Budoucnost důchodových a pojištěneckých produktů v Evropě by měla patřit jednodušším a standardizovaným řešením.

-kk-
Zdroj: The Federation of European Employers - Portál Federace evropských zaměstnavatelů (FedEE).
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Federation of European Employers