10 způsobů, jak přivítat nové zaměstnance

Přehlédnout nového zaměstnance je snadné. Termíny dokončení projektů, porady a další povinnosti jsou často důležitější, než starat se o nováčka. Přivítat nového zaměstnance je však zásadní hned z několika důvodů. Nejen, že tak lépe pochopí chod nového pracoviště, ale bude se také cítit příjemněji mezi novými kolegy a nadřízenými. Držte se proto následujících doporučení.

- Přivítejte nováčky při příchodu. Nenechte nové zaměstnance čekat v hale. Měl by je přivítat kolega nebo nadřízený. První dojem totiž udává tón celé budoucí spolupráce.

- Představte je ostatním. Seznamte je s ostatními členy týmu a dalšími důležitými lidmi ve firmě. Pošlete také e-mail informující o příchodu nového kolegy, který ve stručnosti seznámí dosavadní zaměstnance s jeho zkušenostmi.

- Připravte pracovní místo. Nový zaměstnanec by měl přijít do kanceláře k plně funkčnímu počítači, telefonnímu systému a pracovnímu prostoru.

- Přidělte kolegy. Určete kolegy, kteří pomohou novému zaměstnanci zapadnout do nového prostředí. Měli by být schopní odpovídat na otázky, znát firemní politiku a nabízet podporu v prvních týdnech nové práce.

- Vezměte je na oběd. Uspořádejte společný oběd se členy týmu a nadřízenými na přivítanou.

- Proveďte je budovou. Nový zaměstnanec by se měl umět orientovat na pracovišti. Ujistěte se, že bude vědět, kde jsou důležitá místa, včetně toalet, kuchyňky, vchodů a východů.

- Vysvětlete svá očekávání. Projděte popis práce nového zaměstnance a vysvětlete jednotlivé odpovědnosti. Vysvětlete mu týmovou hierarchii a ukažte mu každodenní postupy, aby věděl, co dělat v nejbližších dnech.

- Dejte jim něco na práci. Je těžké hned naskočit do nové práce, ještě horší však je pocit nového zaměstnance, že není potřebný.

- Dejte do pořádku papírování. Informujte HR o příchodu nového zaměstnance. Ujistěte se, že nový zaměstnanec rozumí svému finančními ohodnocení, benefitům apod.

- Zkontrolujte je na konci dne. Zastavte se v kanceláři nováčků vždy na konci dne a ptejte se, jak jde práce. Odpovídejte na otázky a vyjádřete radost, že máte ve svých řadách nové lidi.

-kk-

Zdroj: HR World - on-line komunita pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR World