5 kroků k lepšímu náborovému procesu

Na náboráře je kladen velký tlak, aby našli ty správné zaměstnance za využití co nejmenších časových i finančních nákladů. Nábor se pak často stává závodem v tom, jak vybrat toho nejlepšího ze skupiny uchazečů. Úspěšný náborář by však měl vždy hledat vhodné spojení mezi potřebami své organizace a zkušenostmi, znalostmi a dovednostmi uchazečů. Samotný pohovor k tomu nestačí. Je třeba snažit se objevit člověka, který může rozšířit firemní talent.

Tim Barnett z britské personálně poradenské společnosti Charles Fellowes Group vysvětluje, jak zdokonalit nábor pomocí pěti kroků.

- Obraťte náborový proces. Měl by být oboustrannou výměnou informací. Vytvořte strukturu, která umožní uchazečům o práci u vás setkat se s lidmi, kteří budou mít přímý vliv na jejich potenciální úspěch v práci a klást jim otázky. Týká se to budoucích přímých nadřízených, kolegů i podřízených. Uchazeči tak získají lepší povědomí o vaší firemní kultuře, pracovních postupech a příležitostech, které je čekají. Náboráři to pomůže pochopit pracovní přístup uchazeče, jeho postoje a hodnoty. Lépe se pak rozhodne, zda zapadne do firmy.

- Testujte schopnosti. Rozhovor je v podstatě vystoupení a neřekne vám o uchazeči všechno. Náborář by měl zjistit, co uchazeč skutečně umí. Určete proto předem základní kritéria, která by uchazeč měl pro výkon dané práce splňovat, a otestujte jej. Tento postup může pomoci celé firmě získat nový náhled na dosud nevyřešené problémy nebo příležitosti.

- Zaveďte psychometrii. Pomůže vám nahlédnout za schopnosti a zkušenosti uchazečů a odhadnout jejich celkový potenciál. Získáte objektivní data, která vám napoví, jak se budou chovat v konkrétních situacích. Účelem psychometrie je odhalit, co si lidé o sobě myslí, jaké mají kvality a jak je dokážou využít. Náborář tak získá také možnost ptát se na konkrétnější otázky.

- Zkoumejte řešení úkolů. Jedna věc je, když uchazeč popíše své zkušenosti a znalosti, druhá však, když je ukáže v praxi. Dejte uchazečům nějaký projekt ke zpracování a sledujte, jak dokážou řídit celý proces – jak pracují s daty, jaké jsou jejich analytické schopnosti, jak prezentují výsledky.

- Zřiďte náborová centra. Čím větší je cena špatně vybraného zaměstnance, tím větší je i potřeba důkladného zhodnocení schopností uchazečů. Zde mohou výrazně pomoci náborová centra, která zahrnují výše uvedené postupy spolu s pohovory a oboustrannou zpětnou vazbou. Výhodu tohoto procesu je také možnost sledovat vztahy mezi jednotlivými členy centra, což může úspěšnému uchazeči pomoci k lepší integraci do firmy.

-kk-

Zdroj: Online Recruitment Magazine - britský portál věnovaný náboru zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje Online Recruitment Magazine