6 ukazatelů vysokého potenciálu pro náboráře

Přijímat průměrné uchazeče o práci není nic špatného. Pokud však patříte mezi specialisty náboru, kteří chtějí přinášet firmě větší hodnotu, a posílit tak svůj strategický vliv, měli byste se naučit cílit na kandidáty, jejichž kariérní křivka bude stoupat prudce nahoru. Ti totiž mají vysoký potenciál uspět a přinášet dovednosti, které budete potřebovat pro další růst a inovace.

Ilustrační snímek

Podle uznávaného poradce v oblasti řízení lidských zdrojů ze Silicon Valley a profesora managementu na San Francisco State University Johna Sullivana mohu náboráři cílením na tento typ kandidátů dokonce zdvojnásobit svůj vliv na obchodní výsledky firmy. Základem je vytvoření procesu, který dokáže předvídat vysoký potenciál uchazeče pro kariérní růst.

Sullivan uvádí jako příklad přední světové technologické firmy, které k tomuto účelu používají kombinace různých způsobů hodnocení uchazečů. Patří sem především analýzy životopisů a profilů na sociálních sítích, ověřování referencí, zacílené otázky při přijímacích pohovorech a pohovory s případnými budoucími kolegy.

Ze všeho nejdříve je však třeba znát jasnou odpověď na otázku, jaké ukazatele předvídají prudký růst kariéry uchazečů. Nejzásadnějších je následujících šest faktorů.

  1. Prokázaný zájem a schopnost neustále se učit
  2. Prokázaná historie pracovních úspěchů vyžadujících stále větší odpovědnost
  3. Zájem o více odpovědnosti prokázaný nejen na základě formálního kariérního postupu
  4. Prokazatelné výsledky kandidáta nejen jako odborníka na danou práci, ale také jako lídra
  5. Doklady o motivaci a silné pracovní etice kandidáta, vlastní iniciativě a schopnosti řešit problémy kolem sebe
  6. Předpoklad dlouhodobého setrvání ve firmě

Mezi další faktory, které by vás měly zajímat, patří schopnost uvažovat a jednat strategicky, zájem o moderní technologie a schopnost je ovládat, schopnost ovlivnit nejen přímé podřízené, schopnost přizpůsobovat se rychlým změnám, schopnost rozhodovat se a plnit úkoly výrazně rychleji než průměrný pracovník, schopnost přicházet s inovacemi, uvažování odlišné od ostatních, uvažování v globálním měřítku, sebevědomí a určitá míra agresivity.

-kk-

Zdroj: LinkedIn Talent Blog - blog profesní sociální sítě LinkedIn zaměřený na nábor a rozvoj talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Talent Blog