„Ajťačky“ v Česku: jejich počet roste, velký potenciál mají ženy po rodičovské

Jedním z předsudků, který vládne ve světe jedniček a nul, je ten, že informační technologie ovládají primárně muži. Žen v IT přibývá, je jich ale stále málo, navíc jejich platy zatím stále nedosahují výše jejich mužských kolegů.

Denisa Janatová, ředitelka společnosti smitio

Česko má mezi státy Evropské unie nejmenší zastoupení žen v informačních technologiích, v jednom z nejprestižnějších a nejlépe finančně ohodnocených oborů připadá na deset mužů jen jedna žena.

Podle našeho průzkumu se zastoupení žen v IT v České republice pohybuje mezi 10 až 15 procenty. Tato čísla jsou oproti ostatním západním zemím výrazně nižší, ale postupně rostou. Podle zprávy LinkedInu z roku 2023 se počet žen v IT globálně zvýšil o 24 procent za posledních pět let. Ženy v IT zastávají různé pozice, největší zastoupení žen je na pozicích projektový management, analýza dat, UX/UI Design a testování. V oblasti vývoje mají ale hlavní zastoupení stále muži.

Rozdíly panují nejen v zastoupení žen na konkrétních pozicích, výrazně se liší i finanční ohodnocení. Finanční ohodnocení žen v IT je konkurenceschopné, ale stále existuje mzdová propast mezi muži a ženami. Podle našeho průzkumu může být rozdíl v průměrném platu, který je v informačních technologiích aktuálně kolem 75 tisíc korun měsíčně, až 20 procent ve prospěch mužů.

Svět IT stále ovládá genderový stereotyp, kdy je počítačový svět vnímán jako výlučně mužský. Přitom prvním programátorem na světě byla londýnská hraběnka a matematička Ada Lovelace.  Ženy přinášejí do IT několik výhod, které jsou pro zaměstnavatele velmi cenné.

Jednou z těch hlavních je rozmanitost perspektiv a přístupů k řešení problémů. Ženy často přistupují k výzvám jinak než jejich mužští kolegové, což může vést k inovativnějším a efektivnějším řešením. Tato různorodost pohledů může výrazně zvýšit kreativitu a schopnost týmu nacházet nové způsoby, jak řešit složité úkoly. Další výhodou je pozitivní vliv na firemní kulturu. Přítomnost žen v týmu může přispět k vytvoření inkluzivnějšího a vyváženějšího pracovního prostředí. Ženy v IT rovněž rozšiřují talent pool – databázi, kam si náboráři ukládají perspektivní talenty pro jednotlivé pozice, což je v době, kdy je nedostatek kvalifikovaných IT profesionálů, klíčové. Ženy mají často silné dovednosti v oblasti komunikace a týmové práce, což jsou klíčové kompetence pro úspěch v mnoha projektech. Tyto dovednosti mohou pomoci k lepší koordinaci projektů, efektivnější komunikaci v rámci týmu a celkově k lepšímu řízení projektů.

Firmy se poslední dobou snaží stále více zaměřovat na podporu rovnosti pohlaví v IT odvětví a aktivně hledají způsoby, jak přilákat a udržet více žen. Firmy si stále více uvědomují hodnotu různorodých týmů a vytvářejí prostředí, které je přívětivější pro ženy. Mnoho technologických společností investuje do programů na podporu žen v technologiích, poskytuje stipendia, pořádá speciální workshopy a nabízí mentorství. Navíc v Česku působí iniciativy, které se zaměřují na poskytování vzdělávacích programů, workshopů a mentorství speciálně pro ženy. Tyto programy nejen zvyšují technické dovednosti žen, ale také budují jejich sebevědomí a sítě kontaktů v IT komunitě. Například iniciativa Czechitas od svého vzniku vyškolila tisíce žen v oblasti programování, datové analýzy a dalších IT dovedností.

Právě online kurzy a školení lákají ženy na rodičovské dovolené. Ženy, které dříve pracovaly v naprosto odlišném odvětví, tak mají příležitost získat zaměstnání na juniorských IT pozicích. Jedním z hlavních benefitů, které oblast informačních technologií nabízí, je časová flexibilita. Řada firem nabízí možnost pracovat na dálku, zkrácený pracovní týden nebo částečné úvazky. Právě to vyhovuje ženám s menšími dětmi, které tak lépe dokáží skloubit péči o rodinu s prací. Nabídnout pracovní příležitost ženám s dětmi je výhodné i pro firmy – maminky „ajťačky“ jsou velmi loajální, umějí si perfektně zorganizovat čas, jsou pečlivé a důsledné.

Výhody, které zaměstnávání „ajťaček“ skýtá, si v Česku uvědomuje stále více firem. Velký potenciál vidí právě v ženách vracejících se z rodičovské dovolené. „V naší společnosti aktuálně pracuje 45 procent žen, jejich počet za poslední rok a půl vzrostl o 15 procent. Pomohl nám juniorský program TNT, do kterého jsme přijali postupně 11 žen, ženy jsme přijímali i na vyšší pozice, kterých bylo za poslední dva roky celkem 14. Výborně funguje spolupráce s maminkami. Zapojujeme jich více než 50 procent. Mzdy jsou u nás srovnatelné, ohodnocení se odvíjí výhradně od úrovně znalostí, schopností a zkušeností,“ popsala Lucie Paulíčková z oddělení péče o zákazníky společnosti Tesena.

Revoluci v zastoupení žen v informačních technologiích přinese podle odborníků umělá inteligence (AI). Nástup umělé inteligence může zvýšit počet žen v IT z několika důvodů. AI vytváří nové pracovní role, které mohou být atraktivní pro ženy, například v oblastech datové vědy a etiky. Firmy, které využívají AI, často kladou důraz na diverzitu, aby zajistily etický vývoj technologií. A v neposlední řadě technologie umožňují flexibilnější pracovní podmínky, což může přilákat více žen do oboru informačních technologií.