Behaviorální jazykolam

Behaviorální metodu představili v 70.letech psychologové Wiliam C. Byham a Douglas W. Bray. Brzy si metoda získala věhlas a s oblibou je používána v řadě organizací světa (např. Basf Corporation, Coca-Cola Company, Gillette, Sonoco, The Boeing Company a dalších).

Co je její předností? Především nabízí ucelený systém postupu ve všech fázích výběrového procesu, zejména v oblasti samotného dotazování se kandidáta při vlastním pohovoru. V literatuře je uváděna jako první a dosud nejlepší systém, jak postupovat při výběru nového zaměstnance. Tato progresivní metoda řeší tradiční úskalí výběru – spolehlivé zjištění úrovně tzv. měkkých kompetencí.

Měkké kompetence jsou osobnostní vlastnosti a sociální dovednosti nutné pro úspěšný výkon práce na dané pracovní pozici. Patří mezi ně takové vlastnosti, jako je svědomitost, sebedůvěra, iniciativnost nebo samostatnost a takové dovednosti jako práce v týmu, přesvědčování, vyjednávání, motivování, řízení porad nebo vedení lidí.
Zdroj: HR-Server.cz - český portál věnovaný personalistice a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-Server.cz