Boj manažerek za svá místa

Ve vrcholovém vedení českých podniků dochází k úbytku žen v manažerských funkcích. Z šetření Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí vyplynulo, že v roce 2002 byl počet žen ve vedoucích funkcích 55 % a o dva roky později již jen 41 %.

Ženy, které dříve dostaly šanci se podílet na vedení firmy, zjišťují, že není cílem kariéra za každou cenu. Problémem u žen je i zvyk jednat o byznysu i mimo pracovní dobu v restauracích a na večírcích, což ženy občas z těchto jednání vylučuje. Muž neřekne, že se večírku nemůže zúčastnit, protože jde psát s dětmi úkoly do školy. Určité zábrany jsou i v samotných ženách, protože i když například odloží mateřství na pozdější dobu, jsou méně agresivní v prosazování sebe a svých schopností. To se projevuje i v odměňování, neboť jen málokdy se žena odhodlá trvat na stejném ocenění, jaké by měl muž v její funkci.

Nižší agresivita je však předností manažerek, neboť ženy se dokážou při jednání lépe vcítit do situace partnera. Proto firmy na některé pozice, třeba v oblasti péče o klienty, ženy přímo vyžadují. Ženy často postupují do vyšších pozic přirozeným tempem a nikam nespěchají. Jsou klidnější a to se nakonec projeví i ve výkonu funkce, kde jsou mnohdy spolehlivější než muži.

Na straně podniků přetrvávají vůči ženám tradiční výhrady. O mladé uchazečce o řídící pozici se předpokládá, že bude mít děti, a proto podnik váhá, zda zvládne funkci i rodinu. Základem úspěchu žen je zaměstnání a starost o rodinu vhodně zorganizovat. Dnes už existuje mnoho firem, které zastanou rutinní domácí práce.

Velmi vhodná je kombinace, kdy ve vedení společně pracují muži i ženy. Ženy mají jiný úhel pohledu, mají často lepší intuici než muži a i to jsou vlastnosti nezbytné pro úspěšné řízení firmy

-jh-

Zdroj: ManagerWeb.cz - Portál společnosti Economia Online (ihned.cz) zaměřený na management
Zobrazit přehled článků ze zdroje ManagerWeb.cz