Británie: Válka o talenty jen tak neskončí

Vysoká nezaměstnanost na jedné a nedostatek vhodných kandidátů pro volné pozice na druhé straně. S tímto problémem se dnes potýká řada zemí. Potvrdila to i letošní studie britské profesní organizace personalistů Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) s názvem Resourcing and Talent Planning.

Studie, která vznikla ve spolupráci s personální agenturou Hays, ukázala, že zvýšený počet uchazečů s neodpovídajícími profily pozoruje 73 % zaměstnavatelů. Více než polovina z 626 oslovených zaměstnavatelů hovoří o posílení konkurenčního boje o talenty. V roce 2010 bylo stejného názoru 41 % zaměstnavatelů a v roce 2009 jen 20 % zaměstnavatelů.

Problémy s náborem má letos 75 % britských organizací. Nejhůře se jim obsazují pozice manažerů a techniků. Přispívá k tomu nestálost pracovního trhu, v jejímž důsledku jsou kvalitní lidé méně ochotni měnit stávajícího zaměstnavatele. Vzhledem k pokračujícímu propouštění ve veřejném a pouze mírnému růstu v soukromém sektoru lze tento trend očekávat i nadále. 39 % zaměstnavatelů se navíc obává zvýšení školného na univerzitách. Domnívají se, že to výrazně ovlivní počet absolventů přicházejících na trh práce, a tím i přístup k další zásobárně talentů.

„Pro organizace je zásadní nejen komunikovat o dovednostech, které potřebují, ale také se umět prodat jakožto zaměstnavatel první volby, chtějí-li si v následujících letech zabezpečit svůj přísun talentů,“ shrnula výsledky studie Julie Waddicorová ze společnosti Hays.

-kk-

Zdroj: Canadian HR Reporter - server kanadského magazínu o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Canadian HR Reporter