Češi si účetních neváží, leží na nich přitom obrovská zodpovědnost. Společnost je vnímá jako pouhé úředníky, tvrdí sociolog

Vysoké atraktivitě se účetní u české veřejnosti netěší. Tato profese se v posledním průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění umístila za truhlářem, vojákem či policistou v polovině žebříčku důvěryhodnosti profesí. Kvalitní účetní je přitom pro blaho firmy podle expertů zásadní, má totiž obrovskou zodpovědnost. Chyby v účetnictví mohou podniky přivést do krajně nepříjemných situací, v nejhorším případě až do insolvence.

Ilustrační snímek

Přes 60 procent podnikatelů v České republice neví, jaké jsou podmínky pro podnikání účetních a nutná kritéria pro výkon této profese. Tvrdí to průzkum Svazu účetních České republiky a technologického start-upu wflow.com z roku 2022. Přestože si 90 procent podnikatelů uvědomuje, že účetní profese je pro chod firmy důležitá, pouze 38 procent z více než sta oslovených podnikatelů zná podmínky vydání živnostenského oprávnění v tomto oboru.

Budoucnost účetních v roli daňového poradce vidí jen čtvrtina byznysmenů, 75 procent z nich by přitom přivítalo, kdyby byli účetní kvalifikovanější. O chybějící sebedůvěře účetních vypovídá, že téměř polovina z nich považuje svou profesi za primárně administrativní a byrokratickou. V roli respektovaného poradce se vidí jen pětina z nich. Jejich práce přitom zásadně ovlivňuje správné fungování i prosperitu firem a pochybení mívá závažné důsledky.

Účetní nedosahují prestiže ani u české veřejnosti. Profese se v průzkumu, který v červnu 2019 představilo Centrum pro výzkum veřejného mínění, umístila za truhlářem, vojákem či policistou na patnáctém místě, tedy v polovině žebříčku důvěryhodnosti profesí. Na prvních místech se v průzkumu umístili lékaři, vědci a zdravotní sestry. „S jejich výkonem se v praxi nesetkáváme, nerozumíme jí a nejsme s ní v kontaktu. Účetní je pro nás někdo, kdo sedí v kanceláři a věnuje se tabulkám a papírům. Peníze jsou pro něj pouze nástroj, nevlastní ani nespravuje jejich hodnotu a v podstatě je pouhým úředníkem, který zajišťuje tok financí a formální správnost,“ vysvětluje sociolog Vojtěch Bednář.

Účetní jako nutné zlo?

Účetní jako profese je podle expertů vnímaná jako zodpovědná práce, která je ovšem komplikovaná a trochu jednotvárná. Mít účetní je z pohledu podnikatelů nutnost, kterou po nich požaduje zákon, a nepovažují ji za přidanou hodnotu. Profese je dlouhodobě společensky podceňovaná. Zastavit lze tento trend trvalou komunikací, pracovat na středních a vysokých školách a vysvětlovat, že jde o práci, která má pro zaměstnavatele a klienty nezastupitelný význam, představovat nové a moderní metody práce. Obdobně vysvětlovat podnikatelům, jakou odpovědnost mají, a jak užitečné pro ně účetní informace mohou být,“ říká Magdalena Králová, prezidentka Svazu účetních České republiky.

Odpovědnost, kterou účetní za svou práci nese, je obrovská, protože ručí za kvalitu své práce. Pokud nesprávně podá daňové přiznání nebo neodvede DPH, jde pokuta obvykle za ní. „Chování zákazníků, kteří nedodávají podklady včas a v požadovaných formátech, navíc způsobuje mnohem více práce na straně účetních,“ tvrdí Jan Štacha, vedoucí oddělení firmy Seyfor, které vyvíjí nový účetní software a dodává, že profese je v tuzemských poměrech finančně výrazně podhodnocená. V lepší situaci jsou podle něj účetní na volné noze, jelikož si za své služby mohou účtovat libovolnou částku, kterou akceptuje trh.

Obor nabízí perspektivu do budoucna

Nabízí se tak mnoho otázek. Proč lidé nedůvěřují účetním? Není to trochu zavádějící, pokud vezmeme v úvahu složitost účetní agendy, kterou musí lidé při vykonávání této profese ovládat? Tak jako v každé profesi ale záleží na tom, v jaké kvalitě svou práci účetní odvádí. „Může to být účetní, který pouze řeší, aby byla nutná přiznání k různým druhům daní připravena v pořádku a včas. Oproti tomu účetní se znalostí daňové a právní problematiky je firmami velmi ceněna a obvykle nepracuje na pozici řadové účetní, ale je vedoucí účtárny či přímo jako finanční ředitel či ředitelka,“ vysvětluje Štacha.

Odborníci se shodují v tom, že situace, ve které se účetní ocitli je obtížná, ale dá se narovnat. Bohužel se tak ale nestane ze dne na den, ale spíše dlouhodobou osvětou veřejnosti. „Je potřeba ukázat, že účetní jsou potřeba k chodu společnosti úplně stejně, jako třeba lékaři či policisté. Důležité je komunikovat navenek, vyjadřovat se k problémům, ukazovat význam a souvislosti této profese,“ říká Bednář a doplňuje, že právě z účetních se velmi často stávají specialisté v oboru, například auditoři nebo finanční ředitelé. „Vždyť v současnosti patrně nejvýše postaveným účetním světa je generální ředitel společnosti Apple Tim Cook,“ dodává sociolog.