Chcete pracanty?

Chcete-li ve své společnosti zaměstnávat ty nejvýkonnější pracovníky, je nutné, aby váš přijímací proces byl systematický. Následují seznam obsahuje věci, které byste měli učinit před nebo v průběhu přijímacího řízení.

1. Definujte výsledky, které požadujete od osoby, kterou najímáte.
2. Vytvořte popis pracovní činnost, která vystihuje náplň práce přijímaného zaměstnance.
3. Snažte se vytvořit co největší okruh kandidátů na pracovní post. Při hledání využijte všech zdrojů, o který víte. Poté se zaměřte na vhodnou metodu výběru mezi těmito kandidáty. Kandidáty testujte, pozvěte je na pohovor a prohlédněte si s nimi jejich potenciální pracoviště.
4. Snažte se zjistit co nejvíce o uchazečově minulosti. Zajímejte se o jeho minulá povolání, vzdělání, o jeho bezúhonnost a kontrolujte ještě další věci.
5. Nabídněte uchazečovi zaměstnaní a ujistěte se, že o něj jeví skutečný zájem.
-kh-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR