Co dělat, když přerostete svou pozici

Jste v práci několik měsíců a děláte spoustu úkolů, které překračují rámec popisu vaší práce. A máte pocit, že váš nadřízený nedbá na tento fakt, že vaše povinnosti jsou daleko širší, než pro jaké jste byli původně přijati. Jak získat nejen uznání, ale i povýšení a nový titul? Tato situace vyžaduje trochu trpělivosti a plánování. Nejhorší, co byste mohli v této situaci podniknout, by bylo přijít rovnou do kanceláře nadřízeného a klást požadavky. Nejlepší bude udělat nějaké domácí úkoly a položit základy tomu, co chcete.
- Sepište seznam – sestavte seznam nových povinností, které vykonáváte, a stanovte množství času, které vám jednotlivé povinnosti zabírají. Také sepište, kolik času trávíte povinnostmi, na které vás původně najali. Nadřízenému tyto informace při setkání prezentujte s tím, že již šetříte společnosti peníze, protože nepotřebuje přijmout dalšího pracovníka, který by tyto povinnosti vykonával.
- Zkontrolujte jej dvakrát – seznam zkontrolujte a zjistěte, zda z nových povinností logicky nevyplývá nový titul. Pokud ne, hledejte, jaký titul mají lidé ve vašem podniku vykonávající podobné povinnosti. Odhadnete jejich plat?
- Vytvořte nový titul, název pozice, pokud je to třeba – pokud nikdo nemá podobné povinnosti jako vy, zkuste navrhnout několik názvů, které by váš nadřízený mohl akceptovat. Titul by se měl do vašeho podniku hodit.
- „Ukažte mi prachy“ – nová pozice by měla mít i novou platovou strukturu. Zajděte do oddělení lidských zdrojů a nechte si ukázat platový stupňovací systém.
- Promluvte si s nadřízeným – domluvte si schůzku, kde se bude mluvit o vaší práci a vašich zjištěních. Obeznamte nadřízeného s tématem schůzky dopředu.

-ba-
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com