Co je talent a jak ho měříme?

Manažeři chtějí po náborářích dodávku nejlepších talentů. Pro řadu náborářů se talent rovná „kdokoliv, kdo řekne ano“, pro jiné je to člověk, který zůstane u firmy alespoň půl roku nebo rok a pro další je to někdo, koho si pochvaluje manažer.

Autor článku je toho názoru, že bychom měli talent definovat jako zaměstnance, jejichž přínosy jsou vitální pro schopnost firmy produkovat.

McKinsey ve své studii Talent War 2000 (Válka o talent) zjišťoval, o kolik více vygeneruje výkonnější člověk oproti průměrnému. Odhadovaný rozdíl je 49 %, což je téměř dvojnásobek toho, co dá firmě průměrný pracovník. Přesto není definování kvality náboru ta nejtěžší část.

Zde jsou čtyři myšlenky, díky kterým byste mohli vylepšit kvalitu náboru:

- Identifikujte spolu s náborovým manažerem, co pro vás znamená pojem „výkonný člověk. Je to výstup, množství investovaného času, počet zmetků nebo dosažený zisk?

- Najděte na každé úrovni/pozici nejvýkonnější osoby. Promluvte s nimi, vytvořte si jejich profil a pokuste se zjistit, čím se liší od slabších pracovníků a co mají naopak společného. Následně můžete u uchazečů hledat právě ty odlišné vlastnosti, které mají vaši nejvýkonnější lidé. Podle autora tráví většina náborářů množství času honbou za faktory, které nejsou pro výkon dané pozice důležité. Často je informace schovaná za jejich kombinací a jen správné dávkování prozradí, zda je to „váš člověk“.

- Zjistěte, kde jsou „vaši lidé“. Je to nutné ke správnému zacílení nabídek a snah. Informace o tom, kde najít tyto osoby, můžete získat u konkurentů, obchodníků, dodavatelů a v neposlední řadě od stávajících zaměstnanců. Jeden z doporučených způsobů, jak získat cenné informace, je využít jako zdroj informací i nově přijaté zaměstnance.

- Zjistěte, co přiláká „vaše lidi“ k vám. Prostřednictvím diskuzí s vašimi nejlepšími lidmi můžete dát dohromady atraktivní náborové sdělení a často jím zároveň odradíte ty, kteří nejsou žádaní.

Například v jedné firmě zjistili, že se jejich nejlepší počítačoví inženýři zajímají o science fiction a fantasy. Firma investovala do kampaně, kam zanesla i tuto informaci a překvapivě si za velmi nízkých nákladů zvýšila vysoce kvalifikovaný personál o 25 % a zároveň snížila počet nevhodných adeptů.

Klíčem k úspěšnému získávání nejvhodnějších talentů je především definovat, co to znamená a zadruhé vytvořit systém, jak změřit vaše požadavky. Změnou definic, měření, zdrojů a toho, jak oslovujete, nalákáte správné lidi a získáte dlouhodobý a silný náborový nástroj.

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net