Co zvážit, než začnete pracovat v zahraničí

Práce v zahraničí je velice lákavá, než se k ní člověk odhodlá, by měl však počítat s možností výskytu určitých problémů a hledání odpovědí na řadu otázek. Otázkou například je, zda po nástupu do zahraničního místa začít hned projevovat ambice a sebevědomí. Rozhodně bychom si neměli představovat, že nás čekají s otevřenou náručí. Můžeme mít skvělou kvalifikaci i schopnosti, stále však existují předsudky, že obíráme o práci místní lidi.

Další dilema je, zda brát i horší práci vzhledem ke svému vzdělání a pokud ano, z jakého důvodu a na jak dlouho. Ne vždy jsme zcela časové flexibilní. Je třeba brát v potaz, že máme určité závazky doma a v zahraničí přibudou další. Počítejte i s tím, že očekávání se nemusejí splnit.

V dosažení úspěchu v zahraničí mohou bránit i některé „české“ vlastnosti. Mnozí z nás trpí nedostatkem sebekritičnosti, uvážlivosti a střízlivého pohledu na sebe sama. Překážet může i tradiční česká pohodlnost, touha po klidu a jistotě, věčná nespokojenost, šťouralství nebo naopak nezájem. Kapitola sama o sobě je závist.

-kk-

Zdroj: CV Online - server společnosti CV-Online s nabídkou zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CV Online