Čtvrtina lidí má zájem o pozice administrativních pracovníků

Nejžádanější pozicí, kterou uvádějí uchazeči o práci ve svých životopisech na pracovním portálu Profesia.cz, je administrativní pracovník. O tuto pozici se zajímají zejména ženy. Muži deklarují největší zájem o práci řidiče. Údaje vyplývají z databáze životopisů společnosti Profesia na vzorku 50 tisíc uchazečů.

Nejvíce lidí mezi těmi, kteří si hledají práci online, deklaruje, že hledají práci jako administrativní pracovník. Pozici administrativního pracovníka uvádějí lidé velmi často i proto, že k jejímu obsazení člověk nepotřebuje specifické znalosti nebo dovednosti. Ze všech uchazečů o práci až 25 % lidí deklaruje, že se o ni ucházejí.
Dalšími pozicemi, o které mají uchazeči zájem, jsou pozice prodavač, asistent, recepční nebo sekretářka.

Tabulka 1: Nejčastěji hledané pozice


Zdroj: Profesia.cz

S přibývajícím věkem se lidé ucházejí o manuální pozice

Administrativní pracovník je nejčastěji hledanou pozicí ze strany uchazečů v každé věkové kategorii. S přibývajícím věkem však u uchazečů pozorujeme trend preferování spíše manuálních pracovních pozic oproti pozicím administrativním.

Přesun zájmu od administrativních k manuálním pozicím začíná už u lidí okolo 40 let věku. Bohužel to může souviset se dvěma skutečnostmi, a sice s tím, že u manuálních pozic není třeba si osvojovat žádné další dovednosti, a také s tím, že manuální práce na rozdíl od administrativních nekladou požadavky například na počítačové a jazykové znalosti. Toto zjištění není pozitivní zejména proto, že věk odchodu do důchodu se stále prodlužuje a lidé po čtyřicítce mají před sebou ještě dvacet let na trhu práce.

Tabulka 2: Nejčastěji hledané pozice podle věku

Zdroj: Profesia.cz

Graf: Podíl zájemců o pozici dělníka podle věkových kategorií

Zdroj: Profesia.cz

Například pozice dělníka nepatří mezi 5 nejčastěji hledaných pozic u lidí ve věku do 34 let, ale ve věku nad 35 let je dělník již třetí nejčastěji hledanou pozicí ze strany uchazečů a ve svých životopisech se o ni uchází 16 % lidí. O dělnické pozice mají zájem lidé do 54 let věku. V nejstarší věkové kategorii nad 55 let zájem o pozici dělníka opět klesá. Je to pochopitelné, protože starší lidé fyzicky náročnější pozice nevyhledávají a častěji se ucházejí o pozice skladníků nebo vrátných.

Muži se ucházejí o manuální pozice

Rozdílné preference při hledání zaměstnání jsou vidět na rozdělení uchazečů podle pohlaví. Téměř čtvrtina mužů uvádí, že by chtěli pracovat jako řidiči. Podle podílu uchazečů následují pozice skladník a dělník.

Tabulka 3: Nejčastěji hledané pozice u mužů

Zdroj: Profesia.cz

Na rozdíl od mužů jsou u žen nejčastěji deklarovanými hledanými pozicemi administrativní práce. Až 37 % žen uvádí, že si hledá práci jako administrativní pracovnice. Další nejčastěji deklarované pozice u žen jsou sekretářka a asistentka.

Tabulka 4: Nejčastěji hledané pozice u žen

Zdroj: Profesia.cz

Vysokoškolsky vzdělaní lidé se ucházejí i o pozice pro středoškoláky

Při rozdělení uchazečů o práci podle úrovně vzdělání převažují i mezi uchazeči s vysokoškolským vzděláním lidé, kteří chtějí pracovat jako administrativní pracovníci. Tvoří 28 % všech vysokoškolsky vzdělaných lidí.

Z pěti pozic nejčastěji uváděných pro vysokoškoláky tři nevyžadují vysokoškolské vzdělání. Výjimkou je pozice projektového manažera a učitela, která je u lidí s ukončeným vysokoškolským vzděláním třetí resp. páta nejžádanější pozicí. Zájem o tuto práci deklaruje 14 % resp. 11% uchazečů.

Tabulka 5: Nejčastěji hledané pozice u lidí s vysokoškolským vzděláním

Zdroj: Profesia.cz

U lidí se středoškolským vzděláním s maturitou až 41 % uchazečů deklaruje zájem o pozici administrativního pracovníka. Následují pozice sekretářka, asistent, recepční a telefonický operátor.

Tabulka 6: Nejčastěji hledané pozice u lidí se středoškolským vzděláním

Zdroj: Profesia.cz

Zdroj: Profesia.cz - internetový portál práce v České republice
Zobrazit přehled článků ze zdroje Profesia.cz