Desatero propojení náborových cílů s firemními

Ilustrační snímek

Každý manažer náboru by měl usilovat o to, aby jej vedení firmy vnímalo jako odborníka, který významným způsobem přispívá k plnění strategických cílů firmy. Jak ale propojit náborovou strategii firmy s její celkovou strategií, a dokázat tak obchodní přínos náboru?

„Po desetiletích výzkumu jsem identifikoval 10 zásadních akčních kroků, které mohou pomoci náboru, aby byl vnímán jako firemní strategický hrdina,“ píše na serveru Recruiting Trends uznávaný poradce v oblasti HR a současný profesor managementu na San Francisco State University John Sullivan. Jednotlivá doporučení popsal v pořadí, v němž mají být uplatňována.

1. Připusťte si důležitost přímého a měřitelného vlivu náboru na firemní cíle

Hovoří výroční zpráva vaší firmy o náboru? Pak by vaším cílem mělo být dostat nábor do výroční zprávy jakožto významnou strategickou funkci, jejíž vliv na plnění firemní strategie lze vyčíslit.

2. Spojte se s finančním ředitelem

Cílem této spolupráce je zajistit, aby vaše demonstrace vlivu náboru na firemní cíle byla důvěryhodná. Nikdo nevyjádří přímou úměru mezi lepšími výsledky náboru a lepšími obchodními výsledky lépe než odborník na finance.

3. Ujasněte si cíle, na které se zaměříte

Pro určení klíčových strategických cílů je důležitá spolupráce s nejvyšším vedením. Opět vám může pomoci výroční zpráva. Pravděpodobně to budou příjmy, tržby, míra inovací, podíl na trhu apod. Seřaďte vybrané cíle podle toho, které z nich může nábor nejvíce ovlivnit.

4. Nejdůležitější cíl je růst příjmů firmy

Nábor jej může ovlivnit tím, že se zaměří na rychlejší a kvalitnější obsazování pozic v klíčových obchodních jednotkách. Vycházejte z měření příjmů na průměrného zaměstnance. S tím pak porovnávejte výsledky jednotlivých typů pozic. Vaším cílem je ukázat, že díky zlepšení náborového procesu dochází k lepším výsledkům na daných pozicích.

5. Zaměřte se na nejziskovější pozice

Máte-li dosáhnout nejvyššího možného zisku ze své činnosti, musíte zaměřit své omezené zdroje na priority. Určete pracovní pozice, které přinášejí firmě největší zisk a zaměřte se na to, aby byly obsazeny nejlepšími talenty.

6. Využívejte nejefektivnější náborové nástroje

Zaměřte se na to, které postupy vedou k získání jednak nejinovativnějších a jednak nejvýkonnějších talentů. Podporujte tyto postupy a neefektivních se zbavte.

7. Vytvořte proces, který ukáže vaši schopnost podpořit rozšiřování a růst firmy

Dalším strategickým cílem firmy bývá rozšiřování do nových geografických a produktových oblastí. Zaměřte se tudíž na to, jak co nejefektivněji získat nejlepší lidi pro nové pozice, které vzniknou v důsledku expanze firmy.

8. Vytvořte proces, který ukáže vaši schopnost přinášet konkurenční výhodu

Také překonání konkurence patří mezi strategické cíle firmy. Nábor proto potřebuje pokročilejší procesy, které firmě zajistí lepší výsledky ve srovnání s konkurencí. Počítáte s tím, že současní zaměstnanci konkurence mohou brzy pracovat pro vás?

9. Zajistěte, aby náborová měřítka odrážela celofiremní měřítka

Používejte stejné pojmy a stejné postupy měření. Důležitá je opět spolupráce s oddělením financí. Budete měřit např. peněžní hodnotu náboru inovátorů či nejvýkonnějších pracovníků v nejziskovějších pozicích.

10. Neustále pracujte s manažery

Společnou odpovědnost za nábor nesou náboráři a manažeři, do jejichž týmů se hledají noví lidé. Nábor proto musí vytvořit proces, který jasně ukáže, jak pomáhá manažerům vybírat ty nejvýkonnější a nejinovativnější lidi. Vzdělávejte je a poskytujte jim efektivní náborové nástroje, které mohou uplatnit při výběru z kvalitních kandidátů, které jim najdete.

-kk-

Zdroj: Recruiting Trends - novinky a analýzy ze světa náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiting Trends