Deset kroků k získání nejlepších talentů

Získat pro firmu ty nejlepší lidi je sice umění, do značené míry však také věda. Vaši náboráři by se proto měli držet následujících deseti kroků, jak vždy přijmout ty nejlepší uchazeče. Původně tyto kroky publikoval náborářský server The Recruiters Lounge.

1. Změňte popisy nabízených pracovních příležitostí

Tradiční popisy práce shrnují požadované dovednosti, vzdělání a zkušenosti. Mají-li však vaše nabídky práce být více marketingová sdělení, zaměřte se především na to, co bude daný zaměstnanec dělat, co se naučí a kým se může stát.

2. Shodněte se na požadavcích na konkrétní pozice

Všichni členové náborového týmu by měli hledat jednoho a toho samého člověka. Zásadní je dohoda především s manažery, v jejichž týmech budou noví lidé pracovat. Veďte je k tomu, aby převedli požadované dovednosti do skutečných pracovních cílů.

3. Nabízejte kariéru, ne jen peníze

Dejte jasně najevo, že máte zájem o zaměstnance, kteří u vás nebudou pracovat jen pro peníze. Zdůrazňujte zajímavé výzvy v rámci nabízení práce a možnosti kariérního růstu.

4. Zdokonalujte se v internetovém marketingu

Když už napíšete zajímavý inzerát, musíte také zajistit, aby jej zájemci snadno našli. Znamená to vynikající znalost pravidel internetového marketingu především se zaměřením na vyhledávače. Také byste měli podchytit odborné skupiny lidí, na které se nejlepší talenti budou obracet jako na první.

5. Nenuťte zájemce hned odpovídat na konkrétní pracovní nabídky

Ti nejlepší uchazeči nejprve sledují trh a porovnávají své možnosti. Počítejte s tím, že nebudou hned připraveni ucházet se o konkrétní pozici. Chcete-li tyto talenty podchytit, umožněte jim, aby si s vámi napřed popovídali. Například vaše stránky s nabídkou volných pozic by měly nabízet i možnost komunikace s náboráři bez ohledu na to, aby se zájemce musel nejprve hlásit na konkrétní pozici.

6. Používejte techniky konzultativního prodeje

Budování vztahů se zájemci o práci vyžaduje od náboráře, aby se stal obchodníkem. Znamená to procházet odbornými školeními, naučit se skutečně rozumět danému trhu a budovat si pozici skutečného partnera manažerů.

7. Používejte pohovory ke zjišťování potřeb uchazečů

Obecně se má za to, že smyslem pohovoru je zhodnotit schopnosti uchazečů. Co kdybyste se ale zaměřili na primární potřeby toho, koho chcete získat a zjišťovali, zda mu s ohledem na jeho dosavadní zkušenosti můžete nabídnout práci, která jej bude naplňovat?

8. Zaveďte více faktorové hodnocení na základě faktů

Nerozhodujte o finálním výběru zaměstnance jen metodou hlasování ano/ne. Hodnoťte na základě předem určených skutečných potřeb pro danou práci, které zúžíte na několik klíčových faktorů. Cílem je zhodnotit schopnosti a motivaci uchazečů. Shrňte fakta a konkrétní informace, nespoléhejte pouze na intuici.

9. Pomozte uchazečům se srovnáním nabídek

Stejně, jako je pro firmy důležité posuzovat uchazeče pomocí více faktorů, uchazeči hodnotí různé pracovní nabídky také pomocí více faktorů. V tom jim můžete pomoci například tím, že jim nabídnete formulář s předpřipravenými faktory pro hodnocení, aby si mohli srovnat svou současnou práci s vaší i konkurenční nabídkou.

10. Propojte nábor se systémem hodnocení výkonnosti

Vybírejte uchazeče na základě skutečných pracovních potřeb, které zároveň slouží ve vaší firmě jako měřítka pro hodnocení výkonnosti. Nejde o nic jiného, než přetvoření procesu náboru do podoby měřitelného obchodního procesu.

-kk-

Zdroj: The Recruiters Lounge - americký blog zaměřený na oblast náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Recruiters Lounge