Doporučení ke smlouvám mezi zaměstnavateli a studenty

Ilustrační snímek

Na základě požadavků zástupců zaměstnavatelů, které reprezentoval Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Agrární komora ČR a další odborné asociace, připravilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy „Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem VOŠ, kteří se připravují pro potřeby konkrétního zaměstnavatele“.

Doporučení je určeno žákům středních škol a jejich zákonným zástupcům, studentům vyšších odborných škol, zaměstnavatelům a dále pro informaci ředitelům středních a vyšších odborných škol a odborné veřejnosti.

Cílem opatření je podpořit motivaci zaměstnavatelů poskytovat žákům a studentům, kteří se připravují pro jejich potřeby, kvalitní personální a materiálně-technické podmínky pro realizaci praktického vyučování, a také motivační příspěvek,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Stáhněte si vzory dohod

Doporučení obsahuje nejen popis postupu pro uzavírání smluv mezi zaměstnavateli a žáky nebo studenty, ale také vzory dohod o poskytnutí motivačního příspěvku. Motivační příspěvek může mít podobu prospěchového stipendia, příspěvku na školní stravování, na cestovné, na ubytování ve školských ubytovacích zařízeních nebo příspěvku na pořízení osobních ochranných pracovních prostředků a dalších pracovních pomůcek.

Jednotlivé dokumenty si můžete stáhnout zde:

Doporučení

Dohoda o poskytnutí motivačního příspěvku pro nezletilého žáka

Dohoda o poskytnutí motivačního příspěvku pro zletilého žáka

-kk-

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - The Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS, MŠMT in Czech) is responsible for public administration in education, for developing educational, youth and sport policies and international cooperation in these fields.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR