Doporučení ke smlouvám mezi zaměstnavateli a studenty

Ilustrační snímek

Na základě požadavků zástupců zaměstnavatelů, které reprezentoval Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Agrární komora ČR a další odborné asociace, připravilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy „Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem VOŠ, kteří se připravují pro potřeby konkrétního zaměstnavatele“.

Doporučení je určeno žákům středních škol a jejich zákonným zástupcům, studentům vyšších odborných škol, zaměstnavatelům a dále pro informaci ředitelům středních a vyšších odborných škol a odborné veřejnosti.

Cílem opatření je podpořit motivaci zaměstnavatelů poskytovat žákům a studentům, kteří se připravují pro jejich potřeby, kvalitní personální a materiálně-technické podmínky pro realizaci praktického vyučování, a také motivační příspěvek,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Stáhněte si vzory dohod

Doporučení obsahuje nejen popis postupu pro uzavírání smluv mezi zaměstnavateli a žáky nebo studenty, ale také vzory dohod o poskytnutí motivačního příspěvku. Motivační příspěvek může mít podobu prospěchového stipendia, příspěvku na školní stravování, na cestovné, na ubytování ve školských ubytovacích zařízeních nebo příspěvku na pořízení osobních ochranných pracovních prostředků a dalších pracovních pomůcek.

Jednotlivé dokumenty si můžete stáhnout zde:

Doporučení

Dohoda o poskytnutí motivačního příspěvku pro nezletilého žáka

Dohoda o poskytnutí motivačního příspěvku pro zletilého žáka

-kk-

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR