Emoční inteligence - jak je důležitá pro kariéru?

To, o čem se odborníci dosud jen dohadovali, se prokázalo. Klíčovým faktorem úspěchu v kariéře je emoční inteligence. Americký psycholog provedl na toto téma výzkumy u mnoha lidí a zjistil, že emočně inteligentní lidé jsou schopni přistupovat k druhým s potřebným respektem, dokáží ocenit snahu, umí se vcítit do emocí druhého člověka a přizpůsobit dané situaci své jednání a umí emoce změnit v aktivitu. )

Hodnotu emoční inteligence člověka určuje tzv. EQ. To se dá zjistit na základě speciálních testů, které sestavil kanadský odborník Dr. Reuven Bar-On. Tyto testy mají 5 částí (celkem 133 otázek) a testují celkem 5 faktorů. Další odborníci vytvořili na základě získaných výsledků několik profilů emoční inteligence člověka. Zjistili také, že některé aspekty emoční inteligence jsou vrozené, jiné se dají získat a „natrénovat“.

Emoční inteligence také určuje, jak se lidé dokáží vyrovnat se stresem a jak jednají v zátěžových situacích. Je negativně ovlivněna případnou špatnou výchovou, fyzickým či psychickým týráním nebo soustavným tlakem na výkonnost. Lidé, kteří byli v dětství zanedbáváni, si zafixují špatné vzory chování, o kterých často ani neví. V cizině se již pořádají specializované kurzy, kde lidé mohou rozvíjet právě ty aspekty emoční inteligence, které potřebují ke své práci.

**Datum vydání:** IV/2002
Zdroj: Job Universe - server obsahující strategické tipy pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Job Universe