Extraverti nejsou vždy dobrými zaměstnanci

Výsledky nové studie prokazují, že zaměstnanci s nejotevřenější povahou jsou také nejproblematičtější. Jsou to energičtí a asertivní lidé, kteří obvykle vynikají v zaměstnání, kde je nutná interakce s ostatními. Pokud je však zaměstnanec extravert, ale zároveň nezodpovědný a nesvědomitý, nastává peklo. Tito lidé mají totiž obvykle také tendence k porušování firemních pravidel, častým absencím a hádkám se spolupracovníky.

Extraverze tedy není právě osobnostní vlastností, která by ukazovala na dobrou pracovní výkonnost, jak se tradičně tvrdilo. Odborníci se proto snaží hledat jiné kombinace vlastností, které by lépe ukazovaly na budoucí pracovitost a svědomitost uchazeče. V průzkumu bylo testováno 105 zaměstnanců jedné soukromé společnosti, která fungovala na bázi projektů. Zaměstnanci museli vyplňovat dotazníky, které obsahovaly otázky na extraverzi a svědomitost.

Zatímco svědomití extraverti byli obvykle hodnoceni jako produktivní, nesvědomití extraverti vyvolávali ve firmě nejvíce problémů. Autor proto došel k závěru, že zatímco u introvertů není kontraproduktivní chování tak markantní, u extravertů má značný vliv na fungování celé společnosti.

**Datum vydání:** VI/2002

Zdroj: Yahoo! News
Zobrazit přehled článků ze zdroje Yahoo! News