Hovory o talentu

Vandana Allman sestavuje vědecké nástroje měřící nejlidštější charakteristiku – talent. Konzultuje s top manažery jak zlepšit jejich náborové a rozvojové strategie, od náboru a výběru po řízení pracoviště. Avšak když hovoří o talentu, nemyslí pouze schopnost dělat něco konkrétního výjimečně dobře. Allman pomáhá podnikům najít zaměstnance se správným talentem pro úspěch v určité roli nebo pozici. Tento druh talentu je hlavní princip onoho „nejlépe se hodí pro danou práci“ a ovlivňuje angažovanost a produktivitu zaměstnanců, angažovanost zákazníků a finanční úspěch podniku.V rozhovoru pro Gallup Management Journal Vandana Allman vysvětluje talent a jak ho najít a přijmout. Talent je konstantní myšlenkové schéma, pocit nebo chování, které lze produktivně použít.

Talent je druhá přirozenost, jsou to činnosti, které lidé dělají, nebo způsoby, jak myslí a chovají se, na základě instinktu. Naše rozhodnutí a reakce jsou funkcemi talentu a talent je pevně zapojený do toho, kdo jsme. Proto pro určitou práci potřebujete člověka s určitým talentem. Bohužel máme tendenci přijímat lidi, kteří se nám podobají, protože to je bezpečné a pohodlné. Ale skupina lidí, kteří jsou si podobní, snadno sklouzne ke skupinovému myšlení a ke každému problému bude přistupovat stejně. Pro skutečnou produktivitu a inovaci týmy potřebují lidi, kteří přináší různé perspektivy a liší se svými talenty. Jediná metoda na určení talentu pro každou roli v podniku neexistuje. Nejlepší přístup záleží na druhu role a počtu zaměstnanců, které potřebujete k jejímu zaplnění. Lidé, kteří mají talent pro svou práci jsou šťastnější. Pracovní den může být frustrující, ale oni si jsou jisti, že mají schopnosti dané problémy vyřešit.

-ba-
Zdroj: Gallup Management Journal - online magazín přední světové výzkumné společnosti Gallup Organization
Zobrazit přehled článků ze zdroje Gallup Management Journal