HR jako lídr inovací ve firmě

Inovace ve firmách nejsou jen záležitostí týmů, které mají na starosti vývoj produktů. Existují různé druhy inovací, z nichž řada může uspět jen s pomocí manažerů a oddělení HR. Řízení inovací ve firmách je dokonce jednou ze zásadních rolí HR.

Ilustrační snímek

Server onrec.com upozornil na následující případy, kdy manažeři HR mohou vést inovace a pomoci firmám úspěšně se rozvíjet a růst.

1. Podpora inovací napříč firmou

Manažeři HR se zásadně podílejí na firemní kultuře. Mohou proto vytvářet prostředí, v němž budou zaměstnanci vedeni k tomu, aby byli kreativní a přicházeli s inovacemi. Vyžaduje to otevřenou diskusi o možnostech změn a zlepšování, ale i čas pro práci na inovativních projektech.

2. Procesy pro zavádění inovací

Právě HR vytváří procesy, díky nimž firmy fungují na každodenní bázi. Vytvořte proto proces, který co nejvíce usnadní vytváření a implementaci inovací ve firmě. Pro správu nápadů zaměstnanců dnes existuje mnoho softwarových nástrojů.

3. Zlepšování procesů

HR procesy nejen vytváří, ale i zdokonaluje. Každodenní využívání procesů v praxi může přinést různá doporučení pro zlepšení. Ta by měla být nejen vyslechnuta, ale i posouzena a následně zavedena, budou-li shledána jako přínos. Vyžaduje to především snadnou a otevřenou komunikaci mezi jednotlivými odděleními.

4. Nábor inovátorů

I když o výběru členů do svých týmů často rozhodují hlavně manažeři, i HR zde má svou roli. Prosazujte proto přijímání zaměstnanců, kteří dokáží svobodně myslet, umějí se přizpůsobovat změnám a chtějí se neustále zlepšovat. Klíčem k inovacím je také diverzita zaměstnanců.

5. Odměňování inovátorů

Důležité také je, aby zaměstnanci, kteří přicházejí s inovacemi, byli náležitě uznáváni a odměňováni. Když nebudou cítit uznání, s inovacemi budou přicházet jen těžko. Zde je úkolem pro HR vytvoření programu pobídkových programů pro inovátory.

-kk-

Zdroj: Online Recruitment Magazine - britský portál věnovaný náboru zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje Online Recruitment Magazine