Integrace nového zaměstnance (1.část)

Nově přijatým zaměstnancům je na firemní půdě třeba věnovat zvláštní pozornost, to je nesporné. Mnohé firmy však tento fakt opomíjejí. Nováček pak může zažít první pracovní den, jako jistý Jack, kterého článek uvádí jako příklad. Dopoledne prosedí na mítinku, jehož obsah ani osazenstvo mu nic neříkají. Pak přijde na své konkrétní pracoviště, kde mu dá sekretářka příručku pro nové zaměstnance se slovy, že jeho nadřízený na něho momentálně nemá čas. Nějakou dobu tak sedí za svým stolem, aniž by mu někdo předem zapojil počítač nebo telefon, a čeká, než se objeví jeho nadřízený spěchající na další mítink. Nadřízený mu ve spěchu přidělí kolegyni, jejíž práci má sledovat. Nejen, že nikdo není připraven Jacka do nové práce zaškolit, ale ani s ním pohovořit a ještě zdržuje kolegy. Odpoledne tak opouští své nové zaměstnání dezorientovaný a hladový, jelikož mu nikdo nesdělil ani základní informaci o tom, kde je firemní jídelna.

První dojem se vždy počítá a v případě Jacka rozhodně pozitivní nebyl. Naopak jej donutil přemýšlet o tom, zda s přijetím nové pozice neudělal chybu. Firmy by se proto měly ve vlastním zájmu snažit zapůsobit na nové zaměstnance co nejlépe právě v prvních dnech jejich kariéry. První den v novém zaměstnání má člověk nejvyšší motivaci dělat svou práci dobře a vzít mu tuto motivaci není v zájmu žádné ze zúčastněných stran. Efektivní integrace nového zaměstnance do chodu firmy je postupující proces. Poskytuje nováčkovi nástroje potřebné proto, aby se stal úspěšným. Jedná se o nástroje:

- vzdělávací (informace o firmě, jejích postupech a organizační struktuře, specifických úkolech zaměstnanců apod.),
- psychologické (uvítání v novém působišti, projevení důvěry, specifikace úkolů apod.),
- sociální (interakce s kolegy v práci i mimo ni).

**Datum vydání:** IV/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher