Integrace nového zaměstnance (2.část)

Integrace nového zaměstnance (2.část)

Problémem mnoha personálních oddělení zůstává fakt, že s přijetím nového zaměstnance vyřídí příslušnou agendu a stroze jej informují o výhodách, které mu podnik přinese, aniž by měly nějaký program pro jeho skutečnou integraci. Nového zaměstnance je v podniku třeba uvítat a věnovat mu zvláštní pozornost. Nejdůležitější ze všeho je komunikace. Nováčky je třeba podpořit a dát jim najevo, že mají podporu podniku a jeho zaměstnanců.

Program pro integraci nových zaměstnanců by měl být interaktivní a široce uplatnitelný. Každý zaměstnanec se totiž učí a přizpůsobuje jinak. Namísto posazení nováčka do konferenční místnosti a následného promítání firemních materiálů může podnik se svém integračním programu nabídnout mnohem kreativnější přístupy, zejména kolektivní aktivity. Toto je několik témat, které by podnikový program pro integraci nových zaměstnanců měl obsahovat:
- historie podniku, výrobky, služby a ekonomická situace vůbec,
- klienti a konkurenti,
- cíle a záměry,
- organizační struktura (jednotlivé osoby a oddělení),
- podniková kultura (směrnice, styly řízení),
- další podnikové aktivity (sport, večírky).

K výše uvedeným informacím není nikdy na škodu přidat novému zaměstnanci i firemní příručku. Ta by měla obsahovat podnikovou literaturu, organizační schéma, plánek budovy, seznam okolních restaurací, obchodů, bank, pošt atd., glosář odborných výrazů, kontakty na zaměstnance, návod na přístup k podnikovým informacím, počítačové síti atd. nebo možnosti školení. Součástí každého programu pro integraci nových zaměstnanců by pak měl být prostor na otázky a odpovědi a závěrečné zhodnocení novými zaměstnanci.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher