Integrace nových pracovníků snadno a rychle

Integrace nových zaměstnanců do prostředí zavedené firemní kultury je jedním z klíčových úkolů managementu lidských zdrojů. Na jeho úspěchu záleží dynamický rozvoj firmy. Úspěšná integrace nového člena pracovního týmu vyžaduje čas a úsilí. Tradiční postup vhození pracovníka do firemních vod a vyčkávání jeho přežití či utonutí je již překonán. Podniky si nemohou dovolit, aby na jejich existenci, výrobky či služby mělo zásadní vliv časté obměňování pracovních sil.

Nový zaměstnanec si musí principy firemní kultury osvojit a stát se kolegou stávajících zaměstnanců. Článek předkládá několik typů pro úspěšné začlenění nováčků do firmy:
1. Vytvořte na první pohled pozitivní podnikovou atmosféru (osobní přivítání, fotografování).
2. Nabídněte novým zaměstnancům podporu – dříve, než o ni požádají.
3. Dávejte jim najevo, že si jich vážíte (osobní pochvala, samostatné úkoly).
4. Poskytuje jim hluboké znalosti (vytvoření sociálních příležitostí pro sdílení znalostí).
5. Komunikujte, komunikujte, komunikujte.

Noví zaměstnanci si podporu managementu zaslouží. To, že se ve firmě usadí a osvědčí je jen jeho dobrou vizitkou. Personální manažeři by proto měli nováčkům nabízet pomoc a přispívat k jejich začlenění do kolektivu. Personál je největším strategickým majetkem firem a ty by proto měly prostřednictvím svých manažerů lidských zdrojů vyvíjet co největší aktivitu ve smyslu jeho udržení a motivace.
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide