Interim manažer není jen zástupce, ale i nositel cenného know-how

Firmy v západní Evropě používají „interimy“ běžně. Znamenají pro ně okamžitou pomoc, převážně v časové tísni. Interim manažeři mohou působit ve financích, lidských zdrojích, právním oddělení, na pozici generálního ředitele, ředitele marketingu, nákupu či obchodu apod. V Čechách to tak častý jev není, ačkoliv dobře víme, že najít kvalitního manažera je stále obtížnější. Co interim management obnáší a proč s ním ve firmě počítat? Na to se zaměřuji v aktuálním článku.

Dagmar Matějková, Matricaria Chamomilla s.r.o.

Interim management se zrodil v 70. letech 20. století v Nizozemí, kdy ve firmách byly zvykem velmi dlouhé výpovědní lhůty, které brzy způsobily zoufalý nedostatek zkušených manažerů na trhu. Jen pro informaci, v Německu nebo Rakousku je stále běžná výpovědní lhůta šest měsíců. Podniky proto hledaly možnost, jak alespoň nějakým způsobem pokrýt potřebu, a začaly najímat tzv. dočasné vedoucí – interim manažery, kteří byli profesionály v daném oboru, po omezenou dobu dostali do výkonu svěřenou funkci a s ní i konkrétně zadané úkoly. Bylo jasně dané, že tito interim manažeři jsou najímáni na mezidobí, tedy než nastoupí manažer na stálý úvazek. Tento způsob se osvědčil a postupně se rozšířil i do dalších zemí.

Dnes službu dočasného vedení poskytují profesionálové, kteří mají za sebou dlouhodobou praxi, svůj obor velmi dobře znají a dokáží se rychle adaptovat. Mohou tedy bez zaškolení přijít a na dohodnutou dobu zastoupit určitou vedoucí funkci za člověka, který například musel opustit své místo z neodkladného důvodu, avšak jeho role je pro firmu klíčová. Samozřejmě, že je možné vykrýt potřebu interně, avšak ne vždy zaměstnanci mají časovou kapacitu nebo potřebnou odbornou erudici.

Interim také může výborně fungovat v období, kdy někdo dlouhodobě onemocní, avšak my doufáme, že se později na pozici vrátí. Například kolega, který odešel na plánovanou operaci a potřebuje čas na rekonvalescenci, se může v klidu zotavit a nemusí se obávat, že o své místo přijde.

Interim manažer za běžných okolností nemá motivaci pro společnost pracovat „na stálo“, jedná se totiž o konzultanta, kterému naopak různorodost vyhovuje.

Výhody interim managementu

Jak jsem zmínila, přijde někdo, kdo má zkušenosti z dané oblasti, a kromě firemních specifik, se nemusí nic učit. Naopak může firmu svým know-how obohatit. Zároveň dalším benefitem této služby je flexibilita spolupráce – může se jednat o měsíc, tři, půl roku nebo rok. Pokud se spolupráce osvědčí, může interim manažer spolupracovat se společností dlouhodobě, ale například jen pár hodin v týdnu.

Firmy dále oceňují také formu spolupráce, která je většinou na bázi Smlouvy o spolupráci. Interim tedy společnosti fakturuje. Odpadá díky tomu potřeba přihlašování na pojišťovny, odvody sociálního a zdravotního, nákupu či pronájmu počítače, telefonu, auta, řešení konkurenční doložky, vyplácení odstupného atd. Interim manažer je podnikatel a poskytuje nám službu, za kterou mu zaplatíme sjednanou odměnu. Samozřejmě nepracuje zadarmo a jeho/její odměna určitě nebude zanedbatelná, jelikož si společnost kupuje práci někoho, koho by si, možná, ani nemohla dovolit najmout. Mám teď na mysli zejména senioritu, tedy léta zkušeností.

Dobrý interim manažer může také společnost obohatit svým přístupem k práci či lehkostí svých řešení, která má ověřena praxí. Jako vždy a všude musím si i zde vybrat dobrého praktika, který skutečně věci řeší, a nebude jen rétor, který účtuje jen hodiny.

A teď jedna dobře míněná rada, když už jsme u toho účtování. Interim si samozřejmě bude počítat svou sazbu, a proto je dobré jasně stanovit předem, kolik hodin bude k dispozici a jaké jsou jeho úkoly. Je naprostý nesmysl zvát interim manažera na interní porady, které se netýkají jeho specializace. Samozřejmě tam dorazí a vlastně velmi rád, v tomto momentu však firma plýtvá prostředky. Ve firmě je od toho, aby pracoval na konkrétních úkolech. Je nutné si skutečně uvědomit, že do firmy najímáte seniorního člověka. Rozmyslete se také, komu přenecháte nutnou administrativní práci, zda asistentce, recepční či někomu jinému. Na to je interim opravdu poměrně drahý.

Ať už služby interim manažera využijete, nebo ne, může to být pro vás zajímavá možnost, jak se podívat na věci z jiného úhlu pohledu a jak svoji společnost obohatit o nové poznatky.

Máte zkušenost s touto službou? Zajímají vás nějaké konkrétní otázky?