Internete, Internete, kdo je nejlepší uchazeč?

Najali byste studentku práv, jejíž poprsí je tématem diskusí napříč Internetem? Pravděpodobně ne. Myslí si to i dvě studentky právnické fakulty při americké univerzitě Yale, které se momentálně soudí se studentským diskusním serverem AutoAdmit za zveřejnění „obscénních a zastrašujících“ zpráv o nich. Jedna z postižených studentek uvádí, že kvůli tomu nezískala letní brigádu, i když navštívila více než dvacet pohovorů. Tento příběh může být extrémem, je však také odrazem dnešní doby. Každý den dnes totiž usedají specialisté na lidské zdroje k Internetu, aby si prověřili, co se na něm píše o lidech, kteří se u nich ucházejí o práci.

Prověřování internetových informací o uchazečích většinou začíná ve vyhledávačích Google nebo Yahoo, stále častěji však pokračuje na komunitní servery typu MySpace nebo Facebook, na nichž uživatelé umisťují své blogy, videozáznamy a celou řadu dalších osobních informací. Otázkou zůstává právní posouzení využití takto nalezených informací. Právník Larry Ponemon z organizace Ponemon Institute, která se zabývá ochranou informací, upozorňuje na možné porušování prvního dodatku americké ústavy (právo na svobodu projevu). „Organizace jako MySpace by řekly, že mají právo na zveřejňování informací. Firmy by si však měly uvědomit, že tyto informace nemusí být pravdivé,“ shrnuje Ponemon.

Oddělení lidských zdrojů by proto měla zavést pravidla, jak s tímto druhem informací zacházet. Podle nedávného průzkumu Ponemon Institute žádalo například jen 12 procent firem uchazeče předem o souhlas, zda si je mohou prověřit na Internetu a pouze 18 procent informovalo uchazeče o výsledku. Jiní odborníci však proti tomu namítají, že Internet je veřejný prostor a souhlas uchazeče tedy není potřeba.

Náboráři většinou vyhledávají informace o uchazečích na Internetu v závislosti na konkrétní osobě uchazeče. Nejčastěji se tak děje v případech obsazování vedoucích pozic, kdy se chtějí ujistit, že uchazeč je takový, jakým se dělá. Stejně se postupuje i v případě, že se náborář chce podívat na ukázky minulé práce uchazeče nebo obsazuje pozici, která vyžaduje vysoká bezpečnostní opatření. Taktéž vyhodnocení výsledků záleží na konkrétní situaci. Podle oslovených náborářů nelze zobecnit, jakou váhu dávají informacím zjištěným na Internetu. Tradiční postupy, jako je prověřování referencí, jsou však objektivnější.

-kk-
Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com