Jak přežít povýšení do manažerského stavu

Jak přežít povýšení do manažerského stavu

Pozice nižšího manažera je jednou z vůbec nejobtížnějších pracovních pozic. Řadový zaměstnanec poprvé povýšený do manažerské funkce se potýká s celou řadou problémů. Nejprve musí pochopit, že zatímco jeho přátelé a kolegové zůstali na původních místech, on je nyní součástí vedení. Musí si uvědomit, že jeho primární odpovědností je zajistit pokyny, které povedou k nejefektivnějšímu využití konkrétních schopností členů přiděleného týmu. Je třeba začít o sobě uvažovat jinak.

Velice důležitou roli hrají v nové manažerské funkci znalosti. Je třeba vědět, jak funguje celá práce týmu, protože bude například nutné řešit konfliktní situace. Úspěchu však dosáhne nový manažer až tehdy, kdy si uvědomí důležitost komunikace nebo jak říkal Dwight D. Eisenhower: „umění přimět někoho jiného k tomu, aby udělal to, co chcete vy, protože to sám chce udělat.“ Toto jsou tři základní rady:

- Postarejte se, aby si zaměstnanci připadali důležití.
- Souhlaste se zaměstnanci.
- Zdokonalujte se v naslouchání.

-kk-
Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How