Jak přežít první den

Všichni známe ten pocit při nástupu na nové pracoviště. V noci nemůžeme spát, svírá se nám žaludek a nejraději bychom našli způsob, jak se vyhnout tomu, co nás čeká. Ať už jsme se na novou práci těšili jakkoli silně, stejně je pro nás první den těžkou zkouškou. Nedávný výzkum, který proběhl mezi 1500 pracovníky ve Walesu, například dokázal, že 80 procent těchto osob považuje první den v nové pozici za vůbec nejnáročnější zkušenost svého dospělého života – horší než přijímací pohovor, první rande nebo návštěvu u zubaře.

Jiný průzkum dokázal, že 4 procenta z dotázaných 5000 Britů kvůli katastrofálnímu prvnímu dni v nové práci nabízející se kariéru vzdalo a dalších 9 procent o tom uvažovalo. Prvnímu dni se ale nikdo nevyhne. Je proto třeba připravit se na něj tak, aby byl co nejméně stresující, abychom udělali dobrý dojem a odstartovali si slibnou budoucí kariéru. Nejprve je proto třeba eliminovat potenciální stresory, získat nad nimi kontrolu. Znamená to například připravit si vhodné oblečení již týden dopředu, zjistit si odjezdy příslušných dopravních prostředků nebo možnosti parkování v dané lokalitě a naplánovat si mimopracovní aktivity tak, aby i na ně zbývalo dost času. Samotný příchod na nové místo se doporučuje uspíšit nejméně o patnáct minut.

Při setkání s novými kolegy je třeba zvolit přátelský, ale neutrální tón. Rozhodně není žádoucí vyhýbat se nabízené možnosti stát se ihned součástí týmu. Jestliže nás například kolegové pozvou na oběd, neměli bychom odmítat. Důležité je mít u sebe tužku a papír a zaznamenávat si veškeré důležité informace, například jména osob. Vhodné je také obracet se s otázkami na správné osoby, zjistit si tedy nejprve, komu se budeme zodpovídat. Neměli bychom se zbytečně snažit zakrýt své nedostatky a otázky. Přitom bychom ale neměli stále používat věty jako: „Na mém minulém pracovišti bychom tuto záležitost řešili jinak.“ Dobré je myslet pozitivně a říkat si, že první den uteče jako voda a druhý již nikdy není tak náročný.

Článek na závěr uvádí několik typických chyb, kterých se zaměstnanci běhen svého prvního dne dopouštějí:
- zapomenutí šéfova jména,
- pozdní příchod,
- příchod do jiné kanceláře,
- smazání důležitých firemních dokumentů,
- odhalování přílišného množství soukromých informací před kolegy.

**Datum vydání:** V/2003
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com