Jak připravit uchazeče na druhý pohovor?

Jeden často přehlížený bod náborového procesu je příprava uchazečů na druhý pohovor. Nejdůležitějším prvním krokem je prosté zastavení se a zvážený jeho účelu. Existuje dvoje zaměření druhých pohovorů.

Buď bývá už prakticky rozhodnuto, ale náborový manažer potřebuje ještě „požehnání“ od svých kolegů, nebo má druhý pohovor přinést zásadní rozhodnutí. V tomto případě bývá první pohovor jen prosévací a náborový manažer se ho obvykle vůbec neúčastní.

S ohledem na to, jakému scénáři náborář čelí, existují různé aspekty, které je třeba mít při přípravě uchazečů na mysli. V prvním případě:

- Vyšlete pouze jednoho z finalistů. Pokud je účelem pohovoru finální schválení ostatních ve firmě, měl by zde být jen omezený počet uchazečů.

- Určení rolí. Zastupující náborář by měl mít s ostatními zaměstnanci, kteří se setkají s uchazečem, ujasněnou jejich roli v náborovém procesu. Měli by ji chápat jako možnost podat zpětnou vazbu.

- Připravte uchazeče. Buďte upřímní ohledně rázu pohovoru. Nesdělujte ale uchazeči, že již bylo prakticky rozhodnuto, naznačte mu však, že se bude jednat o méně formální situaci.

- Řiďte proces zpětné vazby. Poskytněte seznam otázek pro zúčastněné. Například: Co se vám na tomto člověku líbilo? Co vás na něm znepokojilo? Jak si myslíte, že by zapadl do firemní kultury a proč?

V druhém případě:

- Dejte uchazeči vědět, že je v užším výběru a že „jde do tuhého“. Je možné, že již pro první pohovor si musel váš člověk vybrat dovolenou, nebo cestovat. Je proto třeba ho povzbudit a naznačit, že druhý pohovor za jeho námahu stojí a že má značnou šanci uspět.

- Poskytněte uchazeči zpětnou vazbu na jeho první pohovor. Sdělte například uchazeči, že vše, co bylo řečeno při prvním pohovoru, bude známo ostatním, kteří budou přítomni při tom druhém a je proto důležité nepodat konfliktní informace.

- Zajistěte data, na základě kterých bude náborový manažer schopen rozhodnout. Náborový manažer by měl být připraven učinit finální rozhodnutí.

- Uvědomte uchazeče, že by měli mít jasno v tom, zda skutečně mají zájem o danou práci. Uchazeči by si měli sumarizovat veškeré informace nutné k tomu, aby se mohli rozhodnout, zda nakonec místo přijmou.

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net