Jak se dostat do hry před náborem

Firma se jen zřídka rozhodne hledat nového zaměstnance z minuty na minutu. Rozhodnutí obvykle předchází proces o třech stádiích:

- Identifikace problému: Například je velké množství práce na stávající kapacitu zaměstnanců, je problém s kvalitou nebo se zákazníkem.

- Zvážení řešení: Měla by se předefinovat pozice některých zaměstnanců tak, aby mohli být lépe využity jejich talent a schopnosti? Měl by se zaměstnanec přesunout na jinou pozici? (Pokud ano, musí se zaplnit „staré“ místo?). Měli bychom najít na pozici někoho nového nebo většinu práce outsourcovat?

- Pozice je definována: Firma rozhodla o vytvoření volného místa. Další otázka, kterou je třeba zodpovědět: Odkud se zaplatí, komu bude podřízený a co bude mít v popisu práce.

Po těchto třech stádiích je firma připravena jít na trh práce a hledat. Pokud se „dostanete do hry“ v této fázi, budete pravděpodobně čelit značné konkurenci. Pokud můžete do hry vstoupit v dřívějším stádiu, získáte řadu výhod:

Můžete ovlivnit to, jak firma vidí své potřeby a jak je bude řešit. V této fázi je málo, nebo žádní další zájemci, a dostat se do hry brzy tady znamená vstoupit do diskuzí neformálně. Pokud je váš první kontakt s firmou informační setkání, můžete hovořit o vašem zázemí a zájmech bez tlaku situace, kdy byste skutečně byli na pohovoru, získat zpětnou vazbu a poučit se o firmě od někoho, kdo tam pracuje.

Můžete si všimnout potřeby nebo problému, který ještě nebyl definován (fáze 1), nebo takového, o kterém se ví, ale ještě nebylo nalezeno řešení (fáze 2). Budete-li schopni chápat a řešit to, co se děje, získáte výsostnou a výhodnou pozice pro další jednání. Pokud se navíc dostanete ke slovu a získáte důvěru, je velká šance, že získáte pozici, která vám bude vyhovovat.

Akceptování krátkodobého projektu může dramaticky vylepšit vaši hodnotu pro firmu. Je to také výborný způsob, jak můžete zvýšit své šance, pokud následně vstoupíte do třetí fáze - náboru).

Možné projekty zahrnují následující:

- zákaznické průzkumy,

- hodnocení navrženého benefitového programu pro zaměstnance,

- průzkum a reportování ohledně lepších zdrojů pro výrobu,

- průzkum ohledně ochoty jiných firem ke spolupráci,

- identifikaci nových prospektivních klientů,

- analýzu příležitostí pro snížení nákladů,

- vývoj softwarových řešení, aj.

Dostanete příležitost demonstrovat kvalitu své práce přímo. Získáte možnost lepšího náhledu na potřeby firmy, což můžete později využít při diskuzi o vaší pozici a toho, co byste mohli přinést.

Je samozřejmě nutné, abyste zvolili takový projekt, o kterém víte, že perfektně zvládnete a ukážete se v nejlepším světle – dodržíte termíny, vyprodukujete víc, než jste slíbili a dodáte fakta a náhledy, které budou pro firmu cenné. Věnujte projektu tolik času, aby výstup byl na zmíněné úrovni. V žádném případě se do takovéto aktivity nepouštějte, pokud víte, že nebudete moci práci věnovat maximum času. Pokud bude váš výstup nepřesvědčivý, bude to pro vás horší, než kdybyste neudělali vůbec nic.

-av-
Zdroj: Wetfeet.com - americký portál s nabídkami zaměstnání a informacemi o trhu práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje Wetfeet.com