Jak si Apple vybírá zaměstnance na prodejny

Ilustrační snímek

Steve Jobs, jak známo, kladl vysoké nároky na sebe i na ostatní. Se stejnými nároky jsou vybíráni i zaměstnanci společnosti Apple, a to nejen na technické nebo manažerské pozice, ale i ti, kteří se ucházejí o práci na prodejnách. Výjimkou nejsou situace, kdy uchazeč projde pěti koly pohovorů, než může získat práci na poloviční úvazek na prodejně.

Cílem je získat lidi, kteří osloví více svou osobností než jen dovednostmi. Manažeři, kteří přibírají nové členy do svých týmů, hodnotí v dotaznících o jednotlivých uchazečích schopnosti uchazečů poskytovat vynikající zákaznickou zkušenost pomocí tří otázek:

Vykazují dostatečnou kuráž?

Kuráží se myslí schopnost jednat pod tlakem, mít odvahu a sebedůvěru. Uchazeč ale nesmí být arogantní. Pokud tvrdí, že ví o výrobcích společnosti vše, neprojde. Zvítězí ten, kdo uzná, že neví vše a projeví nadšení dále se učit.

Dokáží nabídnout zákazníkům služby na úrovni hotelů Ritz-Carlton?

Toto hodnoticí kritérium se zaměřuje na nadstandardní schopnosti v oblasti péče o zákazníky. Uchazeč musí jasně specifikovat příklady, jak jednat se zákazníky a získat si jejich zájem a nadšení. Očekává se, že bude jednat v duchu zásad tzv. Pěti kroků zákaznických služeb (Apple’s Five Steps of Service).

Zvládli by diskusi se Stevem Jobsem?

Uchazeči musejí mít povědomí o produktech a technologiím značky Apple. Navíc musejí mít vlastní názor, umět jej vyjádřit a bojovat za něj. „Jsme k sobě brutálně upřímní,“ popsal firemní kulturu společnosti sám Steve Jobs.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com