Jak správně řídit interim manažera

Ilustrační snímek

Potřebujete obsadit důležité manažerské místo, ale nemáte k dispozici žádného vhodného interního kandidáta a zároveň momentálně nehledáte nebo si nemůžete dovolit externího uchazeče, který by u vás pracoval dlouhodobě. Pak je ideálním řešením využití služeb zkušeného interim manažera.

Role interim manažera je velmi specifická tím, že je jasně omezena časově a často i projektově. Jak tedy vybrat a řídit toho správného člověka? Server talentmgt.com doporučuje:

1. Zdůrazněte, že jde o dočasnou misi

Vybraný interim manažer i členové jeho týmu by od vás měli od začátku slyšet jasnou informaci, že jde o dočasnou spolupráci s jasným datem zahájení a ukončení. Nevzbuzujte zbytečně nejistotu ohledně potenciálního prodloužení spolupráce formou trvalého pracovního poměru.

2. Představte interim manažera klíčovým osobám

Zajistěte, aby vystoupil s prezentací svého plánu před zásadními zúčastněnými stranami včetně nejvyššího vedení firmy. Bez jejich podpory to nepůjde.

3. Ujasněte si cíle a termíny

Domluvte se na konkrétních výstupech v konkrétním čase. K řízení interim manažera přistupujte stejně, jako byste řídili jakéhokoli jiného zaměstnance s jasně danými povinnostmi.

4. Zapojte interim manažera do náboru

Díky svým zkušenostem s danou pozicí vám může hodně pomoci při výběru případného externího uchazeče, který pro vás bude pracovat dlouhodobě.

5. Stanovte si přechodné období pro předání práce

Je třeba naplánovat komunikaci s klíčovými zainteresovanými stranami, vedením firmy, přímými podřízenými a případným nástupcem.

6. Ponechte si bývalého interim manažera jako konzultanta

Požádejte interim manažera, aby po ukončení práce pro vás byl jeden až tři měsíce k dispozici jako poradce pro svého případného nástupce, kterého přijmete jako zaměstnance.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management