Jak udělat co nejlepší dojem v novém zaměstnání

Právě jste získali novou práci a teď řešíte otázku, jak vlastně začít, abyste udělali co nejlepší dojem. Zapůsobit na své kolegy a hlavně šéfy je na začátku důležité - musíte je přesvědčit, že vaším zaměstnáním udělali dobrou volbu.

- Ukažte, že jste vysoce motivováni a připraveni začít s úkoly.

- Zjistěte vše o vašich povinnostech a odpovědnostech; stanovte si priority. Určete si jak krátkodobé, tak dlouhodobé cíle - měly by být ambiciózní, ale zároveň dosažitelné.

- Abyste se co nejrychleji adaptovali, zjistěte co nejvíce o vaší společnosti a její organizační struktuře.

- Najděte úspěšné zaměstnance firmy a analyzujte důvody jejich úspěchu - stanovte si je jako své vzory.

- Pečlivě se připravte na schůzky a rozhovory s vaším šéfem. Zkuste předvídat jeho otázky a mějte připraveny pozitivní a promyšlené odpovědi. Ověřujte si, že máte vždy nejčerstvější informace o aktuálním dění ve firmě, nebo o případných problémech.

- Učte se řešit problémy. Pokud dostanete nějaký problém k vyřešení, pusťte se do toho s systematicky a s elánem.

- Budujte si pověst týmového hráče rozvíjením dobrých pracovních vztahů s co největším počtem zaměstnanců.

- Plně se účastněte firemního vzdělávacího programu a chyťte se všech dalších příležitostí k rozvoji svých vědomostí.

- Učte se z chyb vlastních i cizích.

- Dělejte více, než máte stanoveno v pracovní smlouvě - alespoň v prvních měsících po nástupu. Hlaste se o úkoly, které mohou zlepšit vaši pověst uvnitř společnosti.

- Vždy dokončujte práci včas. Nedávejte sliby, pokud si nejste jistí, že je můžete splnit.

-ds-

Zdroj: UK Recruiter - Rozcestník s odkazy na zdroje pro personalisty i uchazeče o zaměstnání.
Zobrazit přehled článků ze zdroje UK Recruiter