Jak úspěšně zvládnout zkušební dobu

Čím více se blíží termín nástupu do nového zaměstnání, tím častěji bývají vyvolávány otázky: Jak mám zkušební dobu úspěšně zvládnout? Jakých chyb bych se měl v každém případě vyvarovat?

Důležité je domluvit se svým nadřízeným jasné cíle pro zkušební dobu. Zjistěte, jaké výsledky od vás očekává a dohodněte si s ním po 14 dnech rozhovor. Z jeho výpovědi můžete odhalit vlastní chyby a včas je napravit. Kandidáti často netroskotají na chybějících znalostech z oboru. Snažte si během zkušební doby vypěstovat dobré vztahy se svými spoluzaměstnanci. Každý den navažte nový kontakt a ten dále pěstujte. Díky kontaktům se dozvíte více o sociálním programu podniku.

Na některá rizika se lze připravit ještě před nástupem do zaměstnání. Bude snad bývalý vlastník vašeho nového místa váš spoluzaměstnanec? Pak může snadno dojít k napětí. Tato rizika však zjistíte při přijímacím pohovoru pouze tehdy, pokud kladete mnoho otázek ohledně podniku a jeho vnitřní struktury.

Koho čeká nástup do nového zaměstnání, měl by si uvědomit všechny potíže, které ho můžou potkat. Obzvlášť ohrožení jsou lidé, kteří se po dlouhé době vracejí do pracovního poměru nebo kteří mají vysoké nároky na personál a kvalitu. V neznámém prostředí je zpočátku lepší převážně klást otázky a vyslovovat chválu.
Zdroj: Ingenieurkarriere.de - Vše o zaměstnání v oblasti IT a technických profesích.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ingenieurkarriere.de