Jak uspět u pohovoru v konkurenci ostatních kandidátů

Ilustrační snímek

Vždy se soustřeďte na to, proč jste právě vy ideální kandidát. Nevypočítávejte důvody, proč jsou všichni ostatní nevhodní a neperspektivní. Mohli byste totiž být vnímáni jako někdo, kdo je plný zášti. Popřemýšlejte o obsazované pozici a pak ze svých zkušeností vyberte všechno, co z vás dělá odpovídajícího uchazeče. To jsou základní rady webu business2community.com.

Soustřeďte se na své silné stránky

Nesnažte se uhodnout, jaké kvality a dovednosti mají vaši konkurenti. Namísto toho předveďte, jak jsou právě vaše kvality důležité a jak se vztahují k dané pozici. Jinými slovy: řekněte jim, proč si mají vybrat vás. Vaše zkušenosti by v kombinaci se třemi stěžejními dovednostmi měly být základem toho, co vás odliší od každého dalšího kandidáta. Nemyslete na ně, protože je vlastně ani neznáte. Nesnažte se své přednosti demonstrovat v přímém srovnávání s ostatními, protože oni za sebou mohou mít také nějaké zajímavé zkušenosti.

Kdy se přímo porovnávat s druhými

Dokonce i kdybyste nějaké uchazeče znali, nikdy je nepomlouvejte, i když to může být lákavé. Měli byste se soustředit na to, co z vás dělá profesionála. Pomluvy to rozhodně nejsou, ty naopak spíše uškodí vám a vaší image. Buďte proto profesionály a zapomeňte na možné nesympatie. Srovnat se s jiným kandidátem můžete jen tehdy, když jde o obsazování pozice uvnitř firmy nebo o povýšení. Ani pak se ale neuchylujte k poznámkám o osobnostních rysech a minulých pochybeních, spíše se soustřeďte na kvantifikovatelná fakta, o kterých nemůže být sporu. Mluvte o tom, kolik let zkušeností máte v podobné pozici, nebo jaké kvalifikace jste vy, na rozdíl od ostatních, dosáhli. O osobnostních rysech smíte mluvit výhradně v souvislosti s vámi samotnými.

Mějte jasno o tom, o jakou jde pozici

Když odpovídáte na otázky, musí být každá vaše odpověď relevantní. Nemluvte o přespříliš osobních věcech, zvláště tehdy, když se např. vaše záliby k dané pozici nedají nijak vztáhnout. O zálibách můžete mluvit jen tehdy, když za jejich pomoci chcete demonstrovat nějakou svou schopnost nebo dovednost, pak je to samozřejmě na místě.

-jk-

Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com