Jak zjistit, zda je uchazeč o práci emočně inteligentní

Ilustrační snímek

Veškeré pracovní pozice, které vyžadují kontakt s ostatními lidmi, by měli zastávat lidé s dostatečnou mírou emoční inteligence neboli schopnosti zvládat své emoce a chápat emoce druhých. Jak ale odhalit emoční inteligenci uchazečů o práci? Rozhodně ne tak, že je požádáte, aby tuto svou schopnost sami zhodnotili.

Zapojte do pohovorů následující otázky, které doporučuje server Entrepreneur.com, a teprve na základě odpovědí si udělejte obrázek sami.

1. „Kdo a proč je vaším vzorem?

Zjistit, s kým se uchazeč ztotožňuje, je velmi zajímavé. Lze z toho usuzovat, jaké chování můžete od uchazeče očekávat.

2. „Jaké hodnoty by měla firma, kterou byste založili?

Požádejte uchazeče, aby uvedli například tři nejdůležitější hodnoty. Pomůže vám to pochopit jejich priority i míru jejich upřímnosti.

3. „Jak konkrétně byste pomohli svému týmu přijmout změnu priorit firmy?“

Obchodní priority firem se mění neustále a týká se to všech zaměstnanců. Vybírejte uchazeče, kteří mají motivaci a jsou dostatečně pružní.

4. Našli jste si v minulé práci přátele, s nimiž se i nadále stýkáte?

Dlouhodobé přátelství není možné udržet bez emoční inteligence a zájmu o druhé lidi.

5. „Jaké dovednosti si myslíte, že vám chybí?

V odpovědi na tuto otázku by uchazeč měl ukázat, že se chce dál učit a zlepšovat. Pokud bude mít problémy s odpovědí, buďte na pozoru.

6. „Jak byste popsali svůj úspěch?

Odpověď na tuto otázku má pomoci odhalit, zda je uchazeč sobecký. Pokud bude mluvit jen o sobě, pravděpodobně to není týmový hráč.

7. „Dokázali byste mě teď rychle naučit něco, o čem jsem nikdy neslyšel?

Požádejte uchazeče, aby vám vysvětlit něco, čemu nerozumíte, naučil vás určitou dovednost nebo třeba hádanku. Můžete při tom sledovat, zda uchazeč dokáže nejprve přemýšlet a potom mluvit. Uvidíte, zda umí laicky mluvit o odborných věcech. Pokud se vás v průběhu bude ptát, zda je vše srozumitelné, je to signál, že je empatický.

-kk-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com