Je nutné řešit Employer Branding jenom kvůli zaměstnancům, fluktuaci a potřebě získat zájem dalších uchazečů?

Současná situace na trhu práce přiměla zaměstnavatele soustředit své síly na budování značky zaměstnavatele, a tak se snižují aktivity směřující k budování značky lídra ve svém oboru. A je dobré tyto dva směry a soustředění sil oddělovat? Nebo jde o jasnou provázanost?

Tomáš Winkler

Všechno se vším souvisí. Hned na začátku si odpovíme. Nemusíme mít dilema a rozhodovat se, zda investovat do podpory produktu skrze značku nebo firemního prostředí. Aktivity se prolínají, resp. mají dopad do obou oblastí.

Je dokázané a v mnoha studiích potvrzené, že spokojení a šťastní zaměstnanci, jsou výkonnější a loajálnější. A loajální zaměstnanec bude rád a velmi efektivně propagovat jak produkt, tak i prostředí, ve kterém pracuje. Dopad na obě skupiny, zákazníky a potenciální uchazeče, je tedy zřejmý.

Na co se tedy soustředit? Dílčích kroků je mnoho. Nyní se zaměříme na firemní hodnoty a vize. Nestačí je mít. Je mnohem důležitější je komunikovat a žít. A tím ovlivnit zaměstnance i zákazníky.

Sdílení vize, filozofie a firemních hodnot je důležitou součástí komunikace mezi vedením firmy a ostatními zaměstnanci, a to na každodenní bázi. Je důležité dávat lidem smysl v jejich počínání a hledat průsečíky mezi firemními a osobními hodnotami jednotlivce. Na příkladu, který jsem nedávno zažil u klienta uvedu, jaký to má vliv na zákazníka a tím i výkon, chcete-li, hospodářský výsledek.

Majitelka restaurace při našem rozhovoru zmínila, že přeci není možné, aby její přítomnost měla tak zásadní vliv na tržby. Je nutné zmínit, že se jedná o veganskou a raw restauraci, kde aktivity firmy směřují i k edukaci ve stravování a zdravé životosprávě. Velkou roli zde tedy hraje i filozofie a vyznávané hodnoty. Cílová skupina zákazníků je specifická a nežádá pouze „jídlo“. „Předminulý týden jsem musela zastoupit servírku a tržby nám stouply o 40 %. Minulý týden jsem tady nebyla a jsme tak, kde jsme byli. To musí být náhoda."

A já říkám, že její přítomnost má velký vliv na tržby. Ona v sobě nese vizi a hodnoty. A pokud lidé ze servisu „na place“ si přišli pouze pro hodinovou sazbu za obsluhu zákazníka, nebude nikdy výsledek totožný.

Samozřejmě, že je nemožné, aby majitelé firem, akcionáři a top management trávili čas tzv. „na place“. Je ovšem možné, aby v jejich každodenní komunikaci a činnostech byly obsaženy hodnoty a vize. Napříč všemi úrovněmi vedení.

Prací manažera je hledat průsečík mezi osobními hodnotami jednotlivých zaměstnanců a hodnotami firemními. Pokud jsou v souladu, je zaručena vysoká míra úspěšnosti při budování značky. Potom se můžeme soustředit na další kroky, vedení a osobní rozvoj zaměstnanců, benefity a jiné prostředky motivace, vzdělávání zaměstnanců, inovace, marketing aj.