Ještě než podepíšete pracovní smlouvu

Obavy z nového zaměstnání většinou přicházejí až po podepsání pracovní smlouvy, několik dní před nástupem do nového zaměstnání. Začínáme si klást otázku, zda práci zvládneme, zapadneme do kolektivu nebo budeme vycházet se šéfem. Ve skutečnosti by ale tyto otázky měly být z velké míry zodpovězeny již před podepsáním pracovní smlouvy.

O budoucím zaměstnání je třeba sehnat co nejvíce informací, například z obchodního rejstříku. V každé pracovní smlouvě pak musí být jasně stanoven druh práce, místo jejího výkonu a den nástupu. Důležité je také uvědomit si, že o pracovní smlouvě lze ještě před podpisem jednat. Na míře respektování návrhů pracovníka a na prostoru pro vyjednávání lze mimo jiné vysledovat klima ve společnosti.

**Datum vydání:** XI/2003
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz