Kariéra z očí do očí

Kariéra z očí do očí

Moderní technologie se v našich životech rychle zabydlují. Téměř v každé situaci si říkáme, že čím rychlejší, tím lepší. Otázkou ale zůstává, zda je vhodné upřednostňovat rychlost nad kvalitou například u komunikace. Osobní i pracovní záležitosti dnes běžně řešíme za letu, bez bližšího lidského kontaktu. Uzavíráme dohody a ani se přitom nemusíme pozdravit.

Jednou z mála oblastí, v níž je osobní kontakt stále podstatný zůstává například kariérní poradenství. Bez styku tváří v tvář by podle odborníků nebylo možné odhalit, jak se lidé opravdu cítí a co si myslí. Přesto se objevují stále četnější případy, kdy konzultanta zastupuje telefon nebo počítač. Osobní setkávání s poradcem je podle současných trendů příliš neefektivní.

Odborníci varují před samotou, která bude nevyhnutelným důsledkem nahrazení lidských poradců technologiemi. Zaměstnancům se sice rychle a efektivně dostane potřebných informací, ztratí však možnost vyjadřovat vlastní pocity, které jsou základem všech dobrých kariérních rozhodnutí. Nebudou moci klást otázky ani mluvit o svých aspiracích a problémech. Rozhodovat o kariéře v izolaci není možné, a proto je na místě podpora komunikace z očí do očí.

-kk-
Zdroj: CareerNetwork - portál mezinárodní neziskové organizace profesionálů pracujících s dospělými na změně jejich kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerNetwork